fbpx
Artroskopia kolana cz.1
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Dziękujemy firmie Arthrex Polska za udostępnienie narzędzi do realizacji kursu.
Korzyści
 • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
 • Warsztat w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
 • Punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
30 Anatomia i biomechanika stawu kolanowego – U. Zdanowicz
Grupa A: Pokaz anatomiczny – U. Zdanowicz

Grupa B: Zasady artroskopii stawu kolanowego - T. Szymański
Dojścia artroskopowe – technika operacyjna - M. Pasieczny
Grupa A: Zasady artroskopii stawu kolanowego - T. Szymański
Dojścia artroskopowe - M. Pasieczny

Grupa B: Pokaz anatomiczny - U. Zdanowicz
Przerwa na kawę
Grupa A: Hands-on workshop 1 (wykonanie dojść artrokospowych: przednio-boczne i przednio-przyśrodkowe, artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego, shaving łąkotki, usunięcie ciała wolnego)

Grupa B:
Spacer po kolanie – K. Stępień (SRU, przedział przyśrodkowy, przedni, boczny. Anatomia prawidłowa i patologiczna na filmikach artroskopowych: różne stopnie chondromalacji, zap. Błony maziowej, prawidłowe i uszkodzone łąkotki, prawidłowe i uszkodzone (ostre i przewlekle ) WKP, plika mediopatellaris i centralis, ciało wolne, rozwor dla ścięgna mięśnia podkolanowego, w. łakotkowo-strzałkowe.

Quiz – T. Szymański
Lunch
Grupa A: Spacer po kolanie – K. Stępień
Quiz – T. Szymański

Grupa B: Hands-on workshop 1
Leczenie operacyjne uszkodzeń łąkotek – techniki szycia – U. Zdanowicz
Dostępy operacyjne do tylnego przedziału stawu kolanowego – T. Szymański
Zakończenie dnia I dnia kursu
Dzień 2
Poranna kawa
Rozpoczęcie szkolenia
Grupa A: Hands-on 2: artroskopowe szycie łąkotek (inside-out, outside-in, all-inside)

Grupa B: Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego, ze szczególnym uwzględnieniem łąkotek – M. Paśnik
Grupa A: Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego, ze szczególnym uwzględnieniem łąkotek – M. Paśnik

Grupa B: Hands-on 2: artroskopowe szycie łąkotek (inside-out, outside-in, all-inside)
Przerwa na kawę
Badanie stawu kolanowego – M. Pasieczny
Lunch
Grupa A: Hands-on 3: artroskopowe szycie łąkotek (inside-out, outside-in, all-inside) c.d. + dostępy do tylnego przedziału stawu kolanowego.

Grupa B:
Prezentacja konsensusu ESSKA dot. degeneracyjnych uszkodzeń łąkotek - K. Stępień
Kolano po meniscektomii - M. Pasieczny
Więzadło łąkotkowo-strzałkowe - U. Zdanowicz
Grupa A: Prezentacja konsensusu ESSKA dot. degeneracyjnych uszkodzeń łąkotek - K. Stępień
Kolano po meniscektomii - M. Pasieczny
Więzadło łąkotkowo-strzałkowe - U. Zdanowicz

Grupa B: Hands-on 3: artroskopowe szycie łąkotek (inside-out, outside-in, all-inside) c.d. + dostępy do tylnego przedziału stawu kolanowego
Dyskusja przypadków klinicznych – U. Zdanowicz
Uroczyste zakończenie kursu, rozdanie certyfikatów
Wykładowcy
  Prowadzący: lek Urszula Zdanowicz
  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2001 roku do chwili obecnej pracuje na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Sportowej Carolina Medical Center.
  lek. Adrian Rymarczyk
  lek. Maciej Pasieczny
  lek. Karolina Stępień
  lek. Tomasz Szymański
Warunki uczestnictwa
Termin: 29-30 marca 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 3300 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 marca 2019 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie