Kolano cz.1. Podstawy artroskopii przedniego i tylnego przedziału i leczenie uszkodzeń łąkotek
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Korzyści
  • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
  • Warsztat w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
  • Punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Rozpoczęcie szkolenia
Pokaz anatomiczny
Zasady artroskopii stawu kolanowego
Przerwa na kawę
Dojścia artroskopowe – technika operacyjna
Hands-on 01: wykonanie dojść artroskopowych: przednio-boczne i przednio-przyśrodkowe, artroskopia diagnostyczna stawu kolanowego, shaving łąkotki, usunięcie ciała wolnego
Lunch
Dostępy operacyjne do tylnego przedziału stawu kolanowego
Hands-on 02, wykonanie dojść tylnych
Spacer po kolanie
Quiz
Zakończenie I dnia szkolenia
Dzień 2
Rozpoczęcie szkolenia
Leczenie operacyjne uszkodzeń łąkotek – techniki szycia
Hands-on 3 Artroskopowe szycie łąkotek (outside-in, inside-out, all-inside)
Przerwa na kawę
Badanie stawu kolanowego oraz dyskusja panelu
Hands-on 4 artroskopowe szycie łąkotek cd
Lunch
Prezentacja konsensusu ESSKA dot. degeneracyjnych uszkodzeń łąkotek
Kolano po meniscektomii
Dyskusja przypadków klinicznych oraz powikłań
Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów udziału
Wykładowcy
    Prowadzący: lek Urszula Zdanowicz
    Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2001 roku do chwili obecnej pracuje na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Sportowej Carolina Medical Center.
Warunki uczestnictwa
Termin: 21-22 lutego 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G, wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 3300 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 lutego 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 lutego 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie