Artroskopia kolana - rekonstrukcja ACL
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych w warunkach bloku operacyjnego
O szkoleniu
Procedury, które będą wykonywane podczas zajęć praktycznych (cadaver workshops):
– artroskopia stawu kolanowego
– inspekcja struktur śródstawowych
– pobranie materiału do przeszczepu
– rekonstrukcja WKP

Oczekiwania wobec uczestników kursu:
Umiejętność wykonywania zabiegów artroskopowych, w tym wykonywanie samodzielnego wykonanie dojść artroskopowych, artroskopii diagnostycznej stawu kolanowego, shavingu łąkotki, szycia łąkotki.

Partner kursu: Arthrex Polska

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja i poranna kawa
Powitanie uczestników i omówienie programu kursu
Anatomia i biomechanika więzadła krzyżowego przedniego
Hands-on 1 artroskopia diagnostyczna
Dysekcja LIVE
Przerwa kawowa
Hands-on 2 Pobranie przeszczepu. Wiercenie kanału udowego.
Rodzaje przeszczepów (hamstringi, BPTB, allografty, „sztuczne”)
Kolano bez WKP, rekonstruować czy nie? Evidence Based Medicine
Lunch
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? (szycie WKP)
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? (rekonstrukcja jednopęczkowa, BPTB)
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? (rekonstrukcja z Internal Brace)
Rekonstrukcja WKP u dzieci z „otwartymi” chrząstkami wzrostowymi
Przerwa kawowa
Prezentacja przypadków, dyskusja
Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień 2
Poranna kawa
Badanie stawu kolanowego + panel
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? (rekonstrukcja jednopęczkowa, hamstringi)
Rekonstrukcja WKP – jak ja to robię? (rekonstrukcja dwupęczkowa, hamstringi)
Przerwa kawowa
Hands-on 3 dokończenie kolejnych etapów rekonstrukcji (kanał piszczelowy, mocowanie przeszczepu)
Zastosowanie allograftów w rekonstrukcji WKP – wskazania, wady, zalety
Napinanie przeszczepu
Rehabilitacja po rekonstrukcji WKP
Lunch
Powikłania po rekonstrukcji WKP
Omawianie przypadków klinicznych
Zakończenie szkolenia
Wykładowcy
  lek. Urszula Zdanowicz
  kierownik kursu
  Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
  Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
  Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
Warunki uczestnictwa
Termin: 30-31 sierpnia 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

CENA 4100 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 9 sierpnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 9 sierpnia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie