Artroskopia łokcia
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy do udziału w kolejnym kursie artroskopii łokcia pod koordynacją wybitnego specjalisty
dr n. med. Bartłomieja Kordasiewicza.

W programie kursu – zajęcia praktyczne samodzielnej artroskopii w warunkach
tzw. cadaver lab - Lekarze będą ćwiczyć procedury na anatomicznych preparatach nieutrwalonych, a nowoczesne laboratorium medyczne odwzorowuje warunki sali operacyjnej - oraz sesja szczegółowej sekcji anatomicznej łokcia z omówieniem topografii
istotnych dla chirurga okolic.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Limitowana ilość miejsc gwarantująca indywidualne podejście i najwyższy komfort pracy
  • Część praktyczna odbywa się w nowoczesnym labratorium kadawerowym, które odzwierciedla warunki panujące na sali operacyjnej
  • Kurs na anatomicznych preparatach nieutwalonych
  • Samodzielne ćwiczenie procedur zabiegowych na preparacie - podczas szkolenia kładziemy 100% nacisk na praktykę
  • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Otwarcie szkolenia, omówienia kwestii organizacyjnych
Wykłady

• Anatomia łokcia
• Artroskopia łokcia - ułożenie chorego, portale, wskazania
• Artroliza artroskopowa łokcia
Przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne na preparatach nieutrwalonych - cadaver lab

Pokaz anatomiczny – wstęp do artroskopii - preparowanie na żywo poszczególnych struktur anatomicznych, możliwość (przez uczestników kursu) własnej oceny mechaniki i funkcjonowania struktur, ocena topografii.

• dostępy artroskopowe
• przedział tylny i przedni łokcia
• kapsulektomia przednia
• procedury kostne
Lunch
Zajęcia praktyczne na preparatach nieutrwalonych
Cadaver lab – artroskopia łokcia c.d.
Preparowanie łokcia na otwarto - struktury zagrożone, ocena stanu po artroskopii
Zakończenie szkolenia
Wykładowcy
    dr n. med. Bartłomiej Kordasiewicz
Warunki uczestnictwa
Termin: 9 stycznia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt udziału: 2600 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe oraz lunch, zaświadczenie udziału w kursie
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 grudnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 grudnia 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Łokieć
Zakończone wydarzenie