Artroskopia barku - kadawerowy kurs praktyczny
Kurs na preparatach nieutrwalonych
O szkoleniu
Przygotowanie teoretyczne do kursu dostępne będzie online. Dostęp do materiałów szkoleniowych otrzymają Państwo za pomocą przesłanego w mailu (użytego przy rejestracji) linku. Specjalnie przygotowana strona zawierać będzie wszelkie materiały szkoleniowe:
wykłady w formie prezentacji z załączonym komentarzem autora
- Anatomia barku, anatomia artroskopowa
- Przygotowanie i zasady artroskopii barku
- Nauka wiązania artroskopowego węzłów
- Niestabilność stawu ramiennego
- Konflikt podbarkowy i dekompresja przestrzeni podbarkowej
- Uszkodzenie stożka rotatorów. Klasyfikacje, techniki leczenia
- Diagnostyka obrazowa barku
- Badanie kliniczne stawu ramiennego
- Rehabilitacja pooperacyjna stawu ramiennego

- filmy szkoleniowe śródoperacyjne z technik obejmujących program kursu
- wykłady dotyczące fizjoterapii oraz filmy szkoleniowe z proponowanymi ćwiczeniami stosowanymi w trakcie rehabilitacji
- Test

Celem takiej formuły jest stworzenie możliwości wcześniejszego zapoznania się z tematyką oraz przygotowania się do kursu. Tym samym czas przeznaczony na kurs wykorzystujecie Państwo w pełni na szkolenie praktyczne i doskonalenie technik operacyjnych.

Dziękujemy firmie Arthrex Polska za udostępnienie narzędzi do realizacji kursu.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych.
Dyssekcja stawu ramiennego.
Przerwa
HANDS-ON 1 - dostęp tylny, przedni, przednio-górno-boczny, inspekcja stawu, synowektomia
HANDS-ON 2 - reinsercja SLAP, stabilizacja przednia i tylna stawu ramiennego
Dyskusja/omówienie HO 1 i 2
Lunch
HANDS-ON 3 - odcięcie, obszycie LHB, tenodeza LHB
HANDS-ON 4 - szycie mięśnia nadgrzebieniowego
Przerwa
HANDS-ON 5 - bursoskopia, dekompresja pobarkowa, plastyka stawu ACJ
Dyskusja/omówienie HO 3 - 5
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek Michał Drwięga
    Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu Carolina Medical Center.
Warunki uczestnictwa
Termin: 23 marca 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena udziału: 3000zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 8 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Bark
Zakończone wydarzenie