Kurs USG z biopsji guzków piersi
Praktyczny kurs na kadawerach i modelu zwierzęcym
O szkoleniu
Zapraszamy lekarzy wykonujących biopsję piersi, chcących doskonalić swoje umiejętności.
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury (na kadawerze oraz na modelu zwierzęcym).
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych.
  • Część praktyczna prowadzona w warunkach bloku operacyjnego, w nowoczesnym laboratorium.
  • Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w kursie oraz punkty edukacyjne OIL.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie kwestii organizacyjnych
Co to jest biopsja. Rodzaje biopsji. Rodzaje wykorzystywanych igieł wraz z ich prezentacją.
Wskazania do biopsji. Czy istnieją techniki ultrasonograficzne, które, pomimo oficjalnych wytycznych mogą sugerować podwyższenie lub obniżenie BIRADS? Kwalifikacja zmian do odpowiedniego rodzaju biopsji.
Przerwa kawowa.
Przygotowanie pacjenta.
Przygotowanie aparatu do biopsji. Rodzaje głowic.
Przebieg procedury biopsji. Znieczulenie. Zasady aseptyki.
a. Biopsja cienkoigłowa.
b. Biopsja gruboigłowa.
Przerwa kawowa.
Na co uważać w trakcie biopsji.
Powikłania po biopsji. Kontrola po zabiegu. Postępowanie po zabiegu.
Standardy opisu biopsji. Standardy dokumentacji zdjęciowej.
Lunch
Zajęcia praktyczne na kadawerach i na modelu zwierzęcym.
Zakończenie kursu i wręczenie zaświadczeń.
Wykładowcy
    dr n. med. Maciej Jędrzejczyk
    lek. Grzegorz Witkowski
Warunki uczestnictwa
Termin: 14 stycznia 2023 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 3000 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 grudnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 grudnia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Klatka piersiowa

14 stycznia 2023r. (sobota):  CEM, Warszawa

3000 zł (zw)