Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu
Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur okołokręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii
Zasady użycia ultrasonografii w procedurach inwazyjnych.
Przerwa
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG
Grupa A: Ćwiczenia na preparatach
Grupa B: Ćwiczenia na żywych modelach
Lunch
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG
Grupa B: Ćwiczenia na preparatach
Grupa A: Ćwiczenia na żywych modelach
Podsumowanie. Korzyści z zastosowania ultrasonografii w leczeniu bólu przewlekłego.
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  Dr n. med. Piotr Nowakowski
  Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

  Odbył studia podyplomowe z medycyny bólu (UJ) oraz brał udział w kursach kadawerowych z zakresu anestezji regionalnej i intensywnej terapii w Austrii, Francji i Polsce.

  Szczególne zainteresowania kieruje w stronę anestezji regionalnej, zastosowania nowych metod identyfikacji struktur nerwowych w anestezji regionalnej, wykorzystania ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii. Wiedzą dzieli się na licznych szkoleniach dotyczących anestezji regionalnej z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego dla identyfikacji nerwów obwodowych.
Warunki uczestnictwa
Termin szkolenia:
24 listopada 2022 r. (czwartek)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 1900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia po 3 listopada 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Anestezjolog
Ortopeda
Radiolog
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Zakończone wydarzenie