Chirurgia Łąkotek – zaawansowany kurs kadawerowy
Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
O szkoleniu
Podstawą chirurgii łąkotek jest poznanie ich dokładnej budowy, włączając ukrwienie i unerwienie, jak również ich funkcję. Rozkład przenoszonych obciążeń przez poszczególne łąkotki i skutki meniscektomii.
Wiedza, ta pozwoli na świadome planowanie leczenia chirurgicznego. Łąkotki można podzielić anatomicznie na kilka stref. Są one różne pod względem kształtu łąkotek, ukrwienia, jak też mechaniki. Prawidłowe planowanie i leczenie chirurgiczne powinno, dla osiągnięcia optymalnego efektu, uwzględniać wszystkie te czynniki.
Celem poniższych wykładów jest dokładne przedstawienie poszczególnych stref anatomicznych łąkotek w kontekście zastosowania odpowiedniej techniki chirurgicznej.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Dokładne przedstawienie poszczególnych stref anatomicznych łąkotek w kontekście zastosowania odpowiedniej techniki chirurgicznej.
  • Nauczysz się świadome planować leczenie chirurgiczne.
  • Ćwiczenia na nieutrwalonych preparatach anatomicznych kolana.
  • Limitowana ilość miejsc na kurs. Ćwiczenia 2-osobowych zespołach pod okiem doświadczonych instruktorów
  • Dostosowanie wybranych aspektów kursu do indywidualnych potrzeb uczestnika
  • Doskonale wyposażone, nowoczesne laboratorium chirurgiczne
  • Nacisk na aspekt praktyczny szkolenia
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Część Teoretyczna
Anatomia i biomechanika łakotek
Rodzaje uszkodzeń łąkotek i techniki zaopatrzenia uszkodzeń:
• Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej
• Korzeń tylny łąkotki
• Uszkodzenie łąkotki bocznej
• Strefa 3 (uszkodzenie włókien łąkotkowo-podkolanowych, uszkodzenie więzadła łąkotkowo-strzałkowego)
Przerwa na kawę
Część Praktyczna cz. 1. (leczenie łakotki przyśrodkowej)
Przerwa obiadowa
Część Praktyczna cz. 2. (leczenie łąkotki bocznej)
Przerwa na kawę
Rehabilitacja po zabiegach na łąkotkach
Prezentacja przypadków
Podsumowanie kursu
Wykładowcy
    dr n. med. Robert Śmigielski
Warunki uczestnictwa
Termin: 14 grudnia 2020.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 3700 (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 27 listopada 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o..
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 listopada 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Chirurg ogólny
Kolano
Zakończone wydarzenie