Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich goleni i stopy. Zaawansowany kurs kadawerowy.
O szkoleniu
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania ubytków tkanek miękkich okolicy goleni oraz stopy.
Uczestnik zapoznany zostanie z podstawowymi oraz zaawansowanymi metodami zamykania zarówno świeżych ran ostrodyżurowych jak i przewlekłych ran, w tym z odsłoniętymi protezami oraz elementami stabilizującymi struktury kostne.

W celu maksymalizacji aspektu praktycznego szkolenia, na kilka tygodni PRZED KURSEM każdy z uczestników otrzymuje DEDYKOWANE MATERIAŁY edukacyjne umożliwiające wstępne przygotowanie merytoryczne.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych.

Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach przy jednym nieutrwalonym preparacie kończyny dolnej który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Ćwiczenia na nieutrwalonych preparatach anatomicznych kończyny dolnej.
 • Obszerny program kursu - zagadnienia zarówno z zakresu zaopatrywania ostrodyżurowych jak i przewlekłych ran goleni i stopy.
 • Limitowana liczba miejsc. Ćwiczenia w 2-osobowych zespołach pod okiem doświadczonych instruktorów.
 • Dedykowane materiały edukacyjne dostarczane na kilka tygodni przed kursem.
 • Dostosowanie wybranych aspektów kursu do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Doskonale wyposażone, nowoczesne laboratorium chirurgiczne.
 • Szkolenia w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Wykłady

• Powitanie uczestników oraz omówienie zasad pracy w laboratorium CEM
• Anatomia praktyczna goleni oraz stopy
• Ubytki okolicy goleniowej oraz stopy – Ogólne zasady postępowania
• Przeszczepy skóry pełnej i pośredniej grubości
• Podstawy plastyk płatowych (w tym perforatorowych)
• Mapowanie układu naczyniowego oraz planowanie płatów tkankowych
• Omówienie wybranych technik rekonstrukcyjnych

Lunch

Warsztaty kadawerowe

• Pokaz anatomiczny

• Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach
- Przeszczep skóry
- Płat łydkowy
- Płat mięśnia brzuchatego łydki
- Płat mięśnia płaszczkowatego
- Płat śmigłowy
- Płat strzałkowy
- Płat podeszwowy przyśrodkowy
- Płat mięśnia odwodziciela palca małego
- Płat grzbietowy stopy
Zakończenie kursu z wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Wykładowcy
  dr hab. n. med. Piotr Pietruski
  Specjalista chirurgii plastycznej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ostrodyżurowych i planowych operacji kończyny górnej. Od lat związany z Kliniką Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie. Współorganizator kursów z zakresu mikrochirurgii. Autor licznych prac naukowych opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach o tematyce chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i szczękowo-twarzowej.
Warunki uczestnictwa
Termin: 18 grudnia 2021
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt szkolenia: 3900 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 4 grudnia 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 grudnia 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Chirurg ogólny
Ortopeda
Kolano
Stopa-staw skokowy
Zakończone wydarzenie