Chirurgia stomatologiczna – od diagnostyki wstępnej po rozwarstwienie okostnej
Kurs z wykorzystaniem zwierzęcych preparatów nieutrwalonych
Korzyści
  • Limitowana liczba miejsc – praca w małej grupie, co umożliwia indywidualne podejście do każdego Uczestnika.
  • Możliwość przećwiczenia określonych procedur samodzielnie, pod nadzorem świetnego stomatologa – praktyka  dra Jacka Góreckiego, dla którego chirurgia stomatologiczna nie ma tajemnic
  • Doświadczony instruktor odniesie się do pytań i wątpliwości Lekarzy.
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o wzięciu udziału w kursie (z uwzględnieniem punktów edukacyjnych).
  • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, przedstawienie zasad BHP
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
- podstawy diagnostyki wstępnej
- wywiad przed zabiegiem
- postępowanie z pacjentami przyjmującymi leki przeciwzakrzepowe
- antybiotykoterapia profilaktyczna i lecznicza
- diagnostyka radiologiczna· zdjęcia celowane, pantomogram, CBCT
- przypomnienie przydatności poszczególnych typów zdjęć
- dokumentacja przed zabiegowa
- karta wywiadu ogólnego, zgoda na zabieg
Przerwa kawowa
CZĘŚĆ TEORETYCZNA
- wybór narzędzi i materiałów do różnych zabiegów chirurgicznych
- wykonywanie typowych zabiegów chirurgii stomatologicznej (nacięcie ropnia, resekcja wierzchołka korzenia, wydłużenie koron klinicznych)
- połączenie ustno-zatokowe
- diagnostyka, zamknięcie połączenia płatem śluzówkowo-okostnowym
- zasady mobilizacji płata/podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
- postępowanie po zabiegu zamknięcia połączenia
Lunch
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – zajęcia na preparatach zwierzęcych
- podstawowe rodzaje szwów chirurgicznych
- szwy pojedyncze, ciągłe, szwy zamykające, szwy redukujące napięcie
- wydłużenie płata śluzówkowo-okostnowego
- podcięcie okostnej, rozwarstwienie okostnej, płat dzielony
Przerwa kawowa
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – zajęcia na preparatach zwierzęcych
- postępowanie z zębodołem poekstrakcyjnym/błony zaporowe , biomateriały ,PRF
- przygotowanie zębodołu do implantacji
- zabieg implantacji
- usuwanie zębów zatrzymanych
- podstawy diagnostyki, jak uniknąć powikłań
- ekstrakcje atraumatyczne
Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, zakończenie kursu.
Wykładowcy
    lek. Jacek Górecki – chirurg stomatolog
    Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie 1987 oraz absolwent Oddziału Stomatologii AM w Warszawie 1991. Był asystentem w Instytucie Stomatologii CSK WAM w Warszawie. Zrobił specjalizację z chirurgii stomatologicznej pod kierunkiem prof. Grzegorza Krzymańskiego. Skończył liczne kursy zawodowe w kraju i za granicą. Jest konsultantem systemów implantologicznych jednej z wiodących firm, dla której prowadzi też kursy implantologiczne.
Warunki uczestnictwa
Termin: 28 czerwca 2021r. (poniedziałek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C

Koszt udziału: 840 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego od likiem "Zapisz się" oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 czerwca 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 czerwca 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Stomatolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie