Chirurgia ucha - kurs praktyczny na kadawerach
O szkoleniu
Zapraszamy dniach 12-13 grudnia 2022 na dwudniowy kurs chirurgii ucha obejmujący zarówno podstawowe jak i bardziej zaawansowane elementy chirugicznego leczenia niedosłuchu. Kurs koncentruje się przede wszystkim na nauce i ćwiczeniach praktycznych na preparatach anatomicznych. Osoby zaczynające przygodę z chirurgią ucha będą miały możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami rekonstrukcyjnymi, natomiast osoby zaawansowane po wykonaniu dostępów mogą skoncentrować się na zaawansowanych technikach rekonstrukcji ucha środkowego, stapedotomii, rekonstrukcji nerwu twarzowego, dekompresji worka śródchłonki, czy dostępów przezskroniowych do guzów podstawy czaszki.
Program praktyczny będziemy dopasowywać do indywidualnych możliwości kursantów.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Przywitanie uczestników, organizacja kursu - dr hab. Józef Mierzwiński
Anatomia chirurgiczna ucha - dr n. med. Justyna Tyra
Tomografia komputerowa kości skroniowej dla celów chirurgii ucha - lek. Karolina Haber
Tympanoplastyki - dostępy, klasyfikacja - dr hab. Józef Mierzwiński
przerwa kawowa
Rekonstrukcja błony bębenkowej - techniki w zależności od miejsca i wielkości perforacji - lek. Karolina Haber
Osikuloplastyka, (długa i krotka kolumella, technika interpozycji kowadełka) - dr n. med. Justyna Tyra
Perlak - technika zamknięta, kanaloplastyka - lek. Karolina Haber
Implanty ślimakowe - dr hab. Józef Mierzwiński
Ćwiczenia praktyczne na preparatach anatomicznych
Obiad
Ćwiczenia praktyczne na kościach skroniowych (Mastoidectomia, tympanotomia tylna, implanty, dostęp wewnątrzprzewodowy, myringoplastyka)
Dzień 2
Rejestracja uczestników
Perlak - technika otwarta, meatoplastyka W - lek. Karolina Haber
Specyfika tympanoplastyk wieku dziecięcego - dr hab. Józef Mierzwiński
Dziecko z wadą ucha zewnętrznego i środkowego - strategia postępowania - dr n. med. Justyna Tyra
Chirurgiczne leczenie otosklerozy - dr hab. Józef Mierzwiński
przerwa kawowa
Zastosowanie endoskopów w chirurgii ucha - dr n. med. Justyna Tyra
Petrosectomia boczna - zastosowanie i technika chirurgiczna - lek. Karolina Haber
Powikłania chirurgii ucha - diagnostyka i leczenie - dr hab. Józef Mierzwiński
Powikłania wewnętrzskroniowe i wewnątrzczaszkowe - diagnostyka i leczenie - lek. Karolina Haber
Ćwiczenia praktyczne na preparatach anatomicznych (stapedotomia, interpozycja kowadełka, PORP, TORP, technika otwarta, dekompresja n. 7, labiryntectomia, petrosectomia boczna)
Wykładowcy
  Dr hab. med Józef Mierzwiński prof. UMK
  Ordynator Oddziału Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
  Dziecięcy Program Implantów Słuchowych
  Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
  dr n. med. Justyna Tyra
  Oddział Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii w Bydgoszczy
  Dziecięcy Program Implantów Słuchowych
  Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
  lek. Karolina Haber
  Oddział Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii w Bydgoszczy
  Dziecięcy Program Implantów Słuchowych
  Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Warunki uczestnictwa
Termin: 12-13 grudnia 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału: NIŻSZA CENA do 12.11.2022 r. : 5500 zł (zw)
od 13.11.2022 r. : 6500 zł (zw)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 21 listopada 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 21 listopada 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Chirurg głowy i szyi
Laryngolog
Głowa i szyja

12 grudnia 2022r. (poniedziałek) - 13 grudnia 2022r. (wtorek):  CEM, Warszawa

NIŻSZA CENA do 12.11.2022 r. : 5500 zł (zw)
od 13.11.2022 r. : 6500 zł (zw)