Chirurgia okulistyczna i okuloplastyka - zaawansowane warsztaty kadawerowe
Postępowanie w chorobach i urazach gałki ocznej oraz aparatu ochronnego narządu wzroku
O szkoleniu
10 GODZIN PRAKTYCZNYCH ĆWICZEŃ NA KADAWERACH
Ćwiczenia praktyczne będą prowadzone na niezmodyfikowanej tkance ludzkiej. Podczas tego dwudniowego kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania procedur operacyjnych. Zabiegi będą wykonywane w laboratorium przy użyciu mikroskopów operacyjnych, przy użyciu narzę-dzi mikrochirurgicznych, pod okiem doświadczonych chirurgów. Uczestnikom są przyznawane punkty edukacyjne OIL. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zabiegi ćwiczone w CEM prowadzone są na materiale biologicznym tzw. fresh frozen. Kadawery są mrożone bezpośrednio po pobraniu oraz rozmrażane tuż przed kursem, dzięki czemu wszystkie tkanki zachowują właściwości żywego organizmu, a szkolenie wiernie odtwarza zabieg operacyjny. Wszystkie cadavery używane w czasie szkoleń zostały przebadane, a ich dawcy dobrowolnie przekazali swoje ciała do badań naukowych. Przy jednym preparacie podczas kursu pracuje 2 Uczestników.

Prowadzący: dr n. med. Radosław Różycki, dr Dominika Białas

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Aż 10 godzin praktycznych ćwiczeń na cadaverach (w tym na ludzkiej gałce ocznej)!
  • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maskymalnie indywidualne podejście podczas kursu
  • Zajęcia praktyczne w noowczenym laboratorium medycznym odzwierciedlającym warunki panujące na sali operacyjnej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kadawerowym, a także zasad korzystania z wyposażenia laboratorium i udostępnianych preparatów anatomicznych.
Wykłady
Techniki zaopatrywania ran. Szwy, igły i narzędzia.

Dr n. med. Radosław Różycki
Postępowanie w przypadkach urazów twardówki i rogówki.

Dr Dominika Białas
Choroby narządu łzowego.

Dr n. med. Radosław Różycki
Przerwa kawowa
Warsztaty kadawerowe:
Zaopatrywanie różnych rodzajów ran, techniki zakładania szwów, rodzaje szwów, materiały opatrunkowe, opieka pooperacyjna.
Rany twardówki, rogówki – zasady ich prawidłowego zaopatrywania
Przerwa kawowa
Prezentacja materiałów wykorzystywanych w chirurgii
rekonstrukcyjnej dróg łzowych i aparatu ochronnego oka.
Stenoza punktu łzowego, wszczepienie implantu drożnego do punktu łzowego. Zaopatrywanie urazu kanalika łzowego z użyciem sondy pig tail.
Technika LAZY-T
Lunch
Dzień 2
Wykłady
Choroby aparatu ochronnego narządu wzroku.

Dr n. med. Radosław Różycki
Nowotwory powiek

Dr Dominika Białas
Enukleacja, wskazania, algorytmy postępowania.

Dr n. med. Radosław Różycki
Przerwa kawowa
Warsztaty kadawerowe:
Anatomia powiek, więzadeł, gruczołu łzowego, dróg łzowych
Metody zaopatrywania ran powiek. Wycięcie klinowe powieki, plastyka więzadeł powiekowych, płaty skórne, plastyka „Z”, plastyka „Y”, technika odwróconego rombu, technika Quickerta.
Przerwa kawowa
Czas „wolny” do doskonalenia własnych technik rekonstrukcyjnych. Przy stole eksperckim dla chętnych - usunięcie gałki ocznej z wszczepieniem implantu.
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów
Lunch
Wykładowcy
    Dr n. med. Radosław Różycki
    Dr Dominika Białas
Warunki uczestnictwa
Termin: 15-16 listopada 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 6000 zł (zw) - cena regularna

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 października 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12,03-737 Warszawa
Okulista
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie