Diagnostyka i leczenie uszkodzeń mięśni zwieraczy odbytu
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Doświadczeni instruktorzy odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury medyczne
 • W ramach kursu weźmiesz udział w pokazie anatomicznym miednicy na preparacie ludzkim, nieutrwalonym formaliną
 • Część praktyczna prowadzona w warunkach bloku operacyjnego, w nowoczesnym laboratorium
 • Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w kursie oraz punkty edukacyjne OIL
 • Zdobyte na kursie doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Kurs jest rekomendowany przez Polski Klub Koloproktologii Towarzystwo Naukowe.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
„Rozmowy przy kawie” – nieformalne spotkanie z Wykładowcami przy kawie i ciastku – rozmowa na tematy interesujące kursantów
Część teoretyczna w sali konferencyjnej
Prezentacja produktowa firmy Miralex
Anatomia prawidłowa miednicy – wykład – prof. Bogdan Ciszek
Urazy zwieraczy- wykład – prof. Małgorzata Kołodziejczak
Podstawy USG TR - wykład – prof. Iwona Sudoł Szopińska
Przerwa kawowa
Część praktyczna w sali konferencyjnej
Prezentacja przypadków USG TR pacjentek z urazami zwieraczy. Warsztaty multimedialne – modele komputerowe 3D – prof. Iwona Soduł-Szopińska
Wykład z filmem – rekonstrukcja zwieraczy – filmy z operacji z komentarzem – Prof. Małgorzata Kołodziejczak / Dr Przemysław Ciesielski
- Rekonstrukcja planowa uszkodzenia poporodowego „ na zakładkę” i koniec do końca, szew „U”
- Rekonstrukcja „ na ostro” koniec do końca
Przerwa na lunch
Część praktyczna w laboratorium (podział na 2 grupy)
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) – prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) – Grupa A
Zajęcia praktyczne z rekonstrukcji na modelu zwierzęcym – Grupa B
Pokaz anatomii na preparacie ludzkim (kadawerze) – Grupa B
Zajęcia praktyczne z rekonstrukcji na modelu zwierzęcym – Grupa A
Zakończenie kursu, wręczenie zaświadczeń
Wykładowcy
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
  kierownik naukowy kursu
  Jest absolwentką warszawskiej Akademii Medycznej, specjalistką II stopnia chirurgii ogólnej. Specjalizuje się w operacyjnym leczeniu chorób koloproktologicznych, w tym również przetok odbytu oraz uszkodzeń zwieraczy odbytu i wynikających z nich powikłań. Od października 2021 roku prof. Małgorzata Kołodziejczak jest Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii – Towarzystwa Naukowego. Przez wiele lat związana z Oddziałem Proktologii w Szpitalu na Solcu w Warszawie, przez 12 lat kierowała Oddziałem Proktologii oraz pełniła funkcję z-cy ordynatora Oddziału Chirurgii Oogólnej . Od 2015 roku kieruje Warszawskim Ośrodkiem Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety. Autorka wielu prac i doniesień naukowych, monografii a także licznych rozdziałów w podręcznikach oraz współautorka Atlasu Technik Operacyjnych w Proktologii. Współautorka opracowanych standardów profilaktyki i leczenia okołoporodowej niewydolności zwieraczy odbytu, wykładowczyni na licznych kursach i warsztatach.
  prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek
  Anatom i neurochirurg. Od 2006 r. Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Starszego Asystenta Oddziału Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Bogdanowicza oraz był w tych latach Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Autor i współautor blisko 100 publikacji i ponad 200 doniesień zjazdowych w zakresie anatomii, anatomii klinicznej i neurochirurgii.
  prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Medyczny). Od roku 2010 jest Kierownikiem Zakładu Radiologii w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Jednym z jej głównych kierunków zainteresowań jest diagnostyka obrazowa chorób odbytu i odbytnicy. Jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła badania endosonograficzne kanału odbytu, opracowując własne techniki rozpoznawania uszkodzeń zwieraczy i przetok odbytu. Na jej dorobek naukowy składa się 280 artykułów, 30 rozdziałów w podręcznikach, 8 monografii. Jest promotorem 14 przewodów doktorskich.
  dr n. med. Przemysław Ciesielski
  Specjalista chirurgii ogólnej. Proktolog. Studia na Warszawskiej Akademii Medycznej ukończył w 1999 roku. Po ukończeniu stażu podjął pracę w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego oraz w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej CMKP. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny z Chirurgii Ogólnej, a w 2010 roku obronił przed Radą Naukową I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pracę na stopień doktora nauk medycznych. Od 2005 roku pracował w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Wołominie w latach 2018 - 2021 pełnił funkcję funkcję Ordynatora tego Oddziału.
  W latach 208 - 2016 odbył liczne starze zagraniczne między innymi w Londynie . Magdeburgu, Wiedniu i Mediolanie.
  Od 2015 roku jest członkiem zespołu Warszawskiego ośrodka Proktologii Szpitala Św Elżbiety, kierowanego przez prof Małgorzatę Kołodziejczak.
  Od wielu lat jest członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii, a obecnie sekretarzem tej organizacji.
Galeria
Warunki uczestnictwa
Patronat merytoryczny: Warszawski Ośrodek Proktologii Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
Partner wydarzenia: Miralex

Kurs jest rekomendowany przez Polski Klub Koloproktologii Towarzystwo Naukowe.

Termin szkolenia: 7 maja 2022 r. (sobota)

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 1900 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 kwietnia 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 kwietnia 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Interdyscyplinarne
Odbyt
Zakończone wydarzenie