Dzień Zdrowia Psychicznego
Bezpłatna konferencja online
O szkoleniu
Szanowni Państwo!
serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję Dzień Zdrowia Psychicznego w formie online.

Aby móc uczestniczyć, konieczna jest rejestracja (najpóźniej w dniu konferencji otrzyma Pan/Pani e-mail z linkiem do pokoju webinarowego).

Pragniemy zaznaczyć, że wykłady będą transmitowane LIVE oraz dostępne dla Państwa wyłącznie na żywo. Nie będzie możliwości odtworzenia wykładów w innym terminie, więc zachęcamy Państwa by być z nami w wyznaczonym terminie.

Partner wydarzenia:
Sanprobi

Jeśli mają Państwo pytania, proszę o kontakt z p. Moniką Wojtasiewicz (e-mail: monika.wojtasiewicz@luxmed.pl, tel. 887 668 084)

Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie, przywitanie Prelegentów i Uczestników webinaru, przedstawienie spraw organizacyjno-technicznych.
– Moderator CEM
Jak nakarmić zestresowane bakterie?
– prof. dr hab. n.med. Ewa Stachowska, wykład sponsorowany przez firmę Sanprobi
Leczenie zaburzeń snu oraz uzależnienie od leków nasennych.
– dr n. med. Michał Skalski
Leczenie bezsenności przy wsparciu nowych technologii.
– dr n. biol. Jan Potworowski
Zakończenie konferencji.
Wykładowcy
  Prof. dr hab. n.med. Ewa Stachowska
  ukończyła biologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora otrzymała w 1989 r., habilitowała się w 2008 r.
  Jest kierownikiem Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka PUM.
  Profesor prowadzi badania naukowe, współpracując z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Opublikowała kilkadziesiąt pracy i doniesień naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą (w czasopismach brytyjskich i amerykańskich). Otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia za swoje osiągnięcia. Jako członek komisji Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego pracuje nad tworzeniem nowych zasad kształcenia dla studentów dietetyki.
  Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska jest specjalistą nutrigenomiki i nutrigenetyki. Specjalizuje się w procesach indywidualizacji żywienia człowieka do jego predyspozycji genetycznych.
  Dr n. med. Michał Skalski - lekarz, specjalista psychiatra
  Jeden z największych autorytetów w dziedzinie medycyny snu w Polsce.
  Organizator i wieloletni kierownik Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 100 publikacji oraz licznych wystąpień naukowych z zakresu medycyny snu, psychiatrii i neurofizjologii.
  Członek wielu stowarzyszeń – m.in. Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (członek zarządu), European Sleep Research Society, American Academy of Sleep Medicine, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Stowarzyszenia Pacjentów z Narkolepsją (założyciel) i Stowarzyszenia Aktywni Przeciw Depresji.
  Dr n. biol. Jan Potworowski
  jest pomysłodawcą aplikacji „Terapia Bezsenności” i jej twórcą od strony programistycznej.
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 marca 2021
Warunkiem udziału jest rejestracja przez formularz zgłoszeniowy.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Osoba do kontaktu ze strony CEM
Monika Wojtasiewicz
Monika.wojtasiewicz@luxmed.pl | 887 668 084

Po rejestracji w ciągu maksymalnie dwóch dni otrzymacie Państwo maila (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) od Centrum Edukacji Medycznej.
W mailu otrzymacie Państwo link do pokoju webinarowego w platformie Click Meeting.

Przypominamy - konieczna jest rejestracja.

Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie.

Uwaga: w związku z sytuacją epidemiczną uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie możliwość ew. zmian w przebiegu i agendzie naszej Konferencji.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego webinaru, w tym zamieszczonych w nim zdjęć/grafik/tekstów, przysługują wyłącznie spółce Centrum Edukacji Medycznej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000475909). Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie w inny sposób, udostępnianie lub rozpowszechnianie niniejszego opracowania, w całości lub w części, w tym w formie elektronicznej, bez wyraźnej zgody wskazanej spółki jest zakazane i grozi odpowiedzialnością prawną.​

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Interdyscyplinarne
Internista
Pediatra
Psychiatra
Psycholog
Ogólne
Zakończone wydarzenie