Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa
Sympozjum naukowe
O szkoleniu
Zapraszamy do zapoznania z wynikami prac zrealizowanych przez interdyscyplinarny zespół w ramach Projektu badawczego START pt.: „Nowatorskie metody inżynierii tkankowej wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł” realizowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STARTGMED” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wstęp i prowadzenie obrad:
prof. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska, kierownik projektu START

Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz publikacji stworzonej w ramach Projektu START: Rekonstrukcja ścięgna Achillesa. Omawiany jest w niej proces usprawniania pacjenta po anatomicznej (trójpęczkowej) rekonstrukcji ścięgna Achillesa.
Opracowany i opisany krok po kroku, oryginalny protokół fizjoterapeutyczny w dużej mierze bazuje na procesie gojenia się tkanek ścięgnistych. Każde z ćwiczeń zostało szczegółowo omówione i uzupełnione o dodatkowe informacje dotyczące np. możliwych ćwiczeń uzupełniających i zalecanej diagnostyki obrazowej. Do opisu każdego ćwiczenia przygotowany został wysokiej jakości materiał filmowy i zdjęciowy, którego głównym celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących prawidłowego wykonania określonego zadania.

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja. Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Każdy uczestnik otrzyma egzemplarz publikacji stworzonej w ramach Projektu START: Rekonstrukcja ścięgna Achillesa.
 • Możliwość podjęcia ciekawych dyskusji dotyczących poruszanych w panelach zagadnień
Program
Dzień 1
I Blok tematyczny: ASPEKTY KLINICZNE
Wykład: Wykorzystanie autologicznych mezenchymalnych komórek macierzystych w procesie regeneracji rekonstruowanego ścięgna Achillesa

Projekt polegał na opracowaniu metody, która dzięki zastosowaniu autologicznych komórek macierzystych znacznie poprawi skuteczność leczenia schorzeń ścięgien i więzadeł. Celem projektu było również opracowanie nowych nieinwazyjnych technik obrazowania oraz metod analitycznych monitorowania procesu regeneracji tkanek.

- Michał Drwięga, Urszula Zdanowicz (lekarski zespół badawczy CMC Projektu START)
Wykład: Nowy program rehabilitacji pacjenta po anatomicznej rekonstrukcji ścięgna Achillesa.

Prezentacja przedstawia algorytm postępowania w rehabilitacji po trójpęczkowej rekonstrukcji ścięgna Achillesa, który wynika z etapów gojenia się tkanki ścięgnistej. Proces gojenia został podzielony na cztery etapy, do których zaproponowano terapię i powrót do pełnej funkcji ścięgna. Dodatkowo wykorzystano USG jako metodę weryfikującą aktualny stan pacjenta i postępowanie fizjoterapeutyczne. Obiektywną ocenę konkretnych parametrów funkcji pacjenta podczas procesu terapii, dostarczają badania biomechaniczne.

– Agnieszka Rosińska, Magdalena Syrek (zespół fizjoterapii CMC)
II Blok tematyczny: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Wykład: Nowa wiedza w obrazowaniu gojenia ścięgna Achillesa po operacyjnym leczeniu zerwania całkowitego.
· technika badania usg i MR w ocenie ścięgna piętowego /Achillesa/
· obraz usg i MR prawidłowego ścięgna piętowego;
· obraz dobrego gojenia ścięgna w badaniach obrazowych ;
· zaburzenia gojenia ścięgna piętowego w badaniach obrazowych

- dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń (specjalista diagnostyki obrazowej CMC)
Wykład: Nowe osiągnięcia w komputerowo wspomaganej diagnostyce obrazowej ścięgna Achillesa.

Metody wspomagania komputerowego w radiologii pozwalają na wydobycie nowej jakości informacyjnej z istniejących technik obrazowania. Bazując na zaawansowanych technikach matematycznych i obliczeniowych, w szczególności w zakresie analizy obrazowej, wspierają procesy diagnostyczne w zakresie ich automatyzacji oraz uzupełnienia dodatkową wiedzą. Zaprezentujemy nowe osiągnięcia projektu START w dziedzinie obrazowania ścięgna Achillesa. Pokażemy możliwości wykorzystania zarówno klasycznych metod analitycznych, jak i tzw. sztucznej inteligencji i metod głębokiego uczenia, do monitorowania i oceny procesu gojenia ścięgna w danych obrazowania medycznego. Przedstawimy również wyniki prac powiązanych z tzw. ilościowym rezonansem magnetycznym, w szczególności w zakresie protokołu T2MAP.

- Bartosz Borucki (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
Przerwa
III Blok tematyczny: ASPEKTY BIOLOGICZNE
Wykład: Wiele twarzy mezenchymalnych komórek macierzystych – możliwości i ograniczenia stosowania MSC w leczeniu uszkodzeń ścięgien na podstawie badań in vitro.

Mezenchymalne komórki macierzyste budzą wielkie nadzieje badaczy, lekarzy i pacjentów. Są to komórki o złożonych właściwościach, a określenie ich rzeczywistego potencjału wymaga wielu badań. Realizowana przez zespół WUM część projektu miała na celu określić możliwości i ograniczenia komórek MSC w kontekście leczenia uszkodzeń ścięgien na podstawie doświadczeń w warunkach in vitro. Przedstawimy, jakie cechy MSC są potencjalnie korzystne we wspomaganiu leczenia uszkodzeń ścięgien, jak można je wzmacniać in vitro, jak różnicą się MSC w zależności od źródła pobrania, a także jak na MSC wpływają niesteroidowe leki przeciwzapalne.

- dr Anna Burdzińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Wykład: Mezenchymalne komórki macierzyste w leczeniu uszkodzeń tkanek

- prof. Zygmunt Pojda (Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie)
Wykład: Ocena wpływu zastosowanych metod wspomagania gojenia na przebieg gojenia jatrogennych uszkodzeń ścięgna Achillesa na modelu zwierzęcym.

- dr n. med. Grzegorz Gut, Warszawski Uniwersytet Medyczny
IV Blok tematyczny: ASPEKTY INŻYNIERSKIE
Wykład: 3D multi-layered scaffolds for tendon tissue engineering.

- Chiara Rinoldi, Politechnika Warszawska
Pytania i dyskusja
Zakończenie sympozjum
Wykładowcy
  lek. Urszula Zdanowicz
  Specjalista ortopedii i traumatologii sportowej.

  Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa. Kierownik Naukowy Carolina Medical Center.
  lek. Michał Drwięga
  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu Carolina Medical Center. Główne zainteresowanie to mało znane i wykonywane zaledwie przez kilku ortopedów w Polsce zabiegi artroskopowe stawu biodrowego.
  dr n. med. Beata Ciszkowska-Łysoń
  Specjalista diagnostyki obrazowej CMC
  mgr Agnieszka Rosińska
  Zespół fizjoterapii CMC
  mgr Magdalena Syrek
  Zespół fizjoterapii CMC
  Bartosz Borucki
  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  dr Anna Burdzińska
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  prof. Zygmunt Pojda
  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  dr n. med. Grzegorz Gut
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Chiara Rinoldi
  Politechnika Warszawska
Warunki uczestnictwa
Termin: 27 października 2018 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa
Cena: Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz otrzymanie potwierdzenia.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 27 października 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Fizjoterapeuta
Ortopeda
Bark
Biodro
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa-staw skokowy
Udo
Zakończone wydarzenie