Endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • Możliwość przećwiczenia procedur zabiegowych na preparatach nieutrwalonych
 • Warsztat w warunkach odwzorowujących salę operacyjną
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, sprawy organizacyjne
Wykłady :
-Wskazania i przeciwskazania do endoprotezoplatyki stawu biodrowego, dobór implantu, dostępy operacyjne.
- Planowanie przedoperacyjne. Mocowanie implantów. Profilaktyka okołooperacyjna.
- Postępowanie pooperacyjne
- Powikłania po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Prezentacja video z operacji.
Przerwa kawowa
Wykłady:
- Planowanie przedoperacyjne w rewizjach stawu biodrowego
- Dostępy operacyjne w rewizjach stawu biodrowego
- Usunięcie implantów i rekonstrukcja kości udowej
- Usunięcie implantów i rekonstrukcja panewki stawu biodrowego
- Odtworzenie biomechaniki stawu biodrowego podczas operacji rewizyjnej
- Wykorzystanie implantów rewizyjnych protezoplastyce pierwotnej stawu biodrowego.
- Implanty konieczne do rewizji stawu biodrowego
Lunch
Ćwiczenia praktyczne na kadawerach
Podsumowanie i zakończenie kursu
Wykładowcy
  Prowadzący: dr n. med. Tomasz Poboży
  Specjalista ortopedii i traumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu operacyjnym. Wykonuje zabiegi artroskopowe stawów: kolanowego, ramiennego, łokciowego, skokowego i biodrowego, a także zabiegi endoprotezoplastyki stawów – kolana i biodra.

  Ponadto specjalizuje się w leczeniu urazów i zmian pourazowych, jak również w wykonywaniu zabiegów ambulatoryjnych pod kontrolą USG. Od kilkunastu lat wykonuje również badania diagnostyczne USG wszystkich stawów.
  lek. med. Sławomir Marcinkowski
  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Warunki uczestnictwa
Termin: 15 listopada 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 3900 zł (zw)

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 października 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 października 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Biodro
Zakończone wydarzenie