Endoskopowe operacje zatok przynosowych Średnio zaawansowany kurs praktyczny na kadawerach
O szkoleniu
Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kurs kadawerowy "Endoskopowe operacje zatok przynosowych. Średnio zaawansowany kurs praktyczny na kadawerach."
Kurs jest przeznaczony dla osób, które wcześniej ukończyły kurs podstawowy, bądź w inny sposób nabyły
umiejętności z jego zakresu, lecz pragną to udoskonalić i rozszerzyć o nowe procedury. Ze względu na dosyć
obfity program zajęć praktycznych i brak części teoretycznej, wymagana jest umiejętność dokładnej analizy
obrazów tomografii komputerowej zatok w opcji MPR oraz pewne doświadczenie w operacjach
endoskopowych

Kurs poprowadzi dr hab. n. med. Kornel Szczygielski - Otorynolaryngolog, chirurg głowy i szyi

Uczestnicy pracują w parach, na kadawerach, które mają wykonane CT. Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W LABORATORIUM
• Balonoplastyka rejonu ujść zatok czołowych
• Uncinektomia, antrostomia środkowa i dolna
• Etmoidektomia przednia i tylna
• Sfenoidotomia
• Frontostomia: Draf III
Lunch
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W LABORATORIUM cz.2
• Dacryocystorynostomia
• Zaopatrzenie tętnicy klinowo- podniebiennej
Maksillektomia przyśrodkowa
• Dekompresja oczodołu
• Zamknięcie wycieku płynu MR
Podsumowanie i zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń.
Uczestnicy pracują w parach, na kadawerach, które mają wykonane CT.
Wykładowcy
  dr hab. n. med. Kornel Szczygielski
  Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Wieloletnie doświadczenie zdobywał między innymi w Holandii, USA, Austrii, w Niemczech oraz w Libanie.
  Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej "Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych". W leczeniu chorób laryngologicznych wykorzystuje najnowocześniejsze metody operacyjne. Jest wykładowcą i uczestnikiem licznych konferencji w kraju i za granicą z zakresu chirurgii endoskopowej zatok przynosowych oraz bierze czynny udział w Krajowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Rynologia stanowi główną dziedzinę zainteresowań Doktora, czyli dziedzina zajmująca się leczeniem schorzeń nosa i zatok przynosowych.

  Ukończone szkoły:
  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej
  • Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON.
Warunki uczestnictwa
Termin: 12 października 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału: 3600 zł
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 września 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 września 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Chirurg głowy i szyi
Laryngolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie