Pierwotna endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego z użyciem systemu Lima ZUK Physica
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Limitowana liczba miejsc - dbamy o maksymalnie indywidualne podejście podczas kursu oraz najwyższy komfort pracy
  • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
  • Koncentracja na doskonaleniu praktycznych umiejętności - ćwiczenia na anatomicznych preparatach nieutrwalonych
  • Zajęcia praktyczne w nowoczesnym laboratorium kadawerowym odzwierciedlającym salę operacyjną
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu oraz powitanie
Wskazania i przeciwwskazania do endoprotezoplastyki kolana
Właściwa kwalifikacja, wybór implantu, pomiary przedoperacyjne
Kolano koślawe, szpotawe w endoprotezoplastyce – możliwości korekcji
Opracowanie końców stawowych - śródoperacyjne ustalenie osi i rotacji
Przerwa kawowa
Technika oraz system ZUK Lima Physica
Warsztaty planowania przedoperacyjnego (przykłady kliniczne)
Przerwa kawowa
Hands-on
Dojście operacyjne, opracowanie stawu
Opracowanie końców stawowych
Implanty próbne, kontrola osi, rotacji, ruchu rzepki
Lunch
"Moja technika - moje doświadczenia"
Postępowanie pooperacyjne
Rehabilitacja
Przerwa kawowa
Powikłania po endoprotezoplastyce kolana
Dyskusja
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Andrzej Komor
    lek. Bartosz Dominik
Warunki uczestnictwa
Termin: 12 grudnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
Budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 2500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 listopada r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 listopada 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie