fbpx
Endoskopowe operacje zatok przynosowych
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Praktyczne zajęcia w nowoczesnym laboratorium odzwierciedlającym warunki panujące na sali operacyjnej
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Praca w małej, limitowanej grupie - gwarancja najwyższego komfortu nauki i indywidualnego podejścia
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Powitanie
Anatomia tomograficzna i endoskopowe dostępy do zatok przynosowych
Filozofia, podejmowanie decyzji i wyniki w operacjach zatok przynosowych
ZAJĘCIA W LABORATORIUM
Analiza obrazów CT operowanych preparatów
Septoplastyka, Septoplastyka endoskopowa, plastyka małżowin puszkowych
Balonoplastyka rejonu ujść zatok czołowych
Uncinektomia i antrostomia środkowa
Etmoidektomia przednia i tylna
Sfenoidotomia
Lunch
Prezentacje:
I Opieka pooperacyjna
II. Powikłania chirurgii zatok przynosowych
Zamknięcie tętnicy klinowo- podniebiennej
Frontostomie: Draf I, IIa i b. Kantotomia boczna
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  dr hab. n. med. Kornel Szczygielski
  Zastępca Kierownika Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego; specjalista otolaryngolog z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym m. in. w Holandii, USA, Austrii, Niemczech i Libanie. Ukończył Wojskową Akademię Medyczną na wydziale lekarskim. Tytuł doktora otrzymał na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena opatrunków hemostatycznych w endoskopowych operacjach zatok przynosowych”. W leczeniu chorób laryngologicznych korzysta z najnowocześniejszych metod operacyjnych. Był członkiem zespołu lekarzy, który jako pierwszy w Polsce zaczął przeprowadzanie najnowocześniejszego zabiegu w obrębie zatok przynosowych, tzw. balonikowania zatok. Główna dziedzina jego zainteresowań to rynologia, zajmująca się leczeniem schorzeń nosa i zatok przynosowych.
  lek. Łukasz Skrzypiec
Warunki uczestnictwa
Termin: 10 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt udziału: 3000 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o..
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 września 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Laryngolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie