Sympozjum fizjoterapeutyczne - Ręka i przedramię
Sympozjum naukowe
Program
Dzień 1
Powitanie uczestników
Moduł I – Ręka i przedramię
Ręka popularny temat wśród fizjoterapeutów?

mgr Agata Reszelewska
Badanie kliniczne ręki i przedramienia

lek. Piotr Zaorski
Diagnostyka obrazowa w urazach ręki i przedramienia

lek. Marcin Paśnik
Przerwa kawowa
Moduł II – Uszkodzenia ścięgien i leczenie
Urazy ścięgien zginaczy, metody naprawcze

lek. Piotr Zaorski
Fizjoterapia w zachowawczym leczeniu ścięgien zginaczy i prostowników na przykładzie terapii Przezskórnej Elektrolizy EPTE

mgr Adam Michoński
Urazy ścięgien prostowników oraz metody leczenia

lek. Karolina Stępień
Fizjoterapia po zachowawczym leczeniu ścięgien prostowników m.in. łokieć tenisisty wg metody FDM

mgr Wojciech Długołęcki
Kiedy? Jak? Dlaczego? – fizjoterapia pooperacyjna ścięgien prostowników i zginaczy

mgr Adam Michoński
USG w pracy fizjoterapeuty

mgr Agata Reszelewska
Panel dyskusyjny
Lunch
Moduł III – Załamania kości ręki i przedramienia
Leczenie skomplikowane czy proste? Złamania w obrębie ręki

lek. Karolina Stępień
Kluczowe elementy w fizjoterapii pooperacyjnej

mgr Marcin Kotlarski
Najczęstsze metody leczenia w złamaniach kości przedramienia

lek. Piotr Zaorski
Różnice i podobieństwa fizjoterapii pooperacyjnej i zachowawczej
CRPS – wyzwanie dla lekarza i fizjoterapeuty

lek. Karolina Stępień
Case study

lek. Piotr Zaorski
Panel dyskusyjny
Zakończenie sympozjum
Wykładowcy
  mgr Agata Reszelewska
  kierownik naukowy sympozjum
  lek. Karolina Stępień
  lek. Piotr Zaorski
  lek. Marcin Paśnik
  mgr Adam Michoński
  mgr Wojciech Długołęcki
  mgr Marcin Kotlarski
Warunki uczestnictwa
Termin: 7 czerwca 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 400 zł brutto
230 zł brutto – koszt udziału dla studentów (z aktualną legitymacją studencką)
190 zł brutto - koszt udziału dla studentów AWF (z aktualną legitymacją studencką)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 maja 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Student medycyny
Fizjoterapeuta
Łokieć
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie