Zabiegi naprawcze i estetyczne w ginekologii plastycznej
Kadawerowy kurs praktyczny
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa na unikatowy kurs na ludzkich preparatach nieutrwalonych dla ginekologów oraz lekarzy medycyny estetycznej. Cześć praktyczna odbędzie się w nowoczesnym laboratorium kadawerowym, które odzwierciedla warunki panujące na sali operacyjnej. Kurs szczególnie dedykujemy osobom, które:

- pragną udoskonalić swoje praktyczne umijętności i rozszerzyć swoją wiedzę o tematy ujęte w programie
- mają w planach rozszerzyć zakres usług w swojej praktyce o zabiegi ginekologii praktycznej

Ilość miejsc w grupie jest limitowana, co sprawia, że praca podczas kursu ma charakter indywidualny i gwarantuje bezpośredni, stały kontakt z Prowadzącym. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń!

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Limitowana ilość miejsc w grupie gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście i najlepsze warunki nauki
  • Zajęcia skoncentrowane na praktyce, prowadzone w warunkach sali operacyjnej na preparatach nieutrwalonych
  • Jako lider na rynku szkoleń kadawerowych w Polsce dbamy o najwyższą, unikalną jakość merytoryczną kursu
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu
Ginekologia plastyczna w świetle Evidence Based Medicine
Techniki labiominoroplastyki polecane i niegodne polecenia
Przerwa kawowa
Zajęcia praktyczne:

Pełna labioplastyka: techniki labiominoroplastyki, labiomajoroplastyka – augmentacja i redukcja
Lunch
Hoodoplastyka – jak i w jakim celu ją wykonać
Liporedukcja wzgórka łonowego
G-shot – ostrzykiwanie punktu G
Przerwa kawowa
Podsumowanie zajęć. Dyskusja przypadków
Zakończenie kursu, rozdanie zaświadczeń
Wykładowcy
    Prowadzący: lek. Michał Barwijuk
    Specjalista ginekologii i położnictwa. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jest założycielem i członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej (PTGP) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR). Wykładowca Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej.
Warunki uczestnictwa
Termin: 26 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 2800 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 kwietnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o. o. .
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 kwietnia 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ginekolog
Narządy wewnętrzne
Zakończone wydarzenie