fbpx
Zabiegi naprawcze i estetyczne w ginekologii plastycznej
Kadawerowy kurs praktyczny
Korzyści
  • Zajęcia prowadzone w warunkach sali operacyjnej
  • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
  • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Ginekologia plastyczna w świetle Evidence Based Medicine
Techniki labiominoroplastykipolecane i niegodne polecenia
Labiomajoroplastyka– redukcja i augmentacja
Hoodoplastyka – jak i w jakim celu ją wykonać
Liporedukcja wzgórka łonowego
G-spot-ostrzykiwanie punktu G
Wykładowcy
    Prowadzący: lek. Michał Barwijuk
Warunki uczestnictwa
Termin: 6 kwietnia 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 2800 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ginekolog
Narządy wewnętrzne

06 kwietnia 2019r. (sobota):  Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

2800 zł (zw)