Ginekologia plastyczna
Kadawerowy kurs praktyczny
O szkoleniu
Zapraszamy studentów medycyny i wszystkich zainteresowanych kursem szycia chirurgicznego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Zajęcia dla małej grupy ok. 20 osób.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz umiejętności związanych z zakładaniem szwów. Rodzaje zakładanych szwów zostały wybrane przez kierownika naukowego na podstawie doświadczenia.

Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych. Część wykładowa będzie stanowić wprowadzenie do dalszych zajęć praktycznych. Część praktyczna będzie prowadzona między innymi na ludzkich preparatach nieutrwalonych, co najlepiej odwzorowuje rzeczywistość. Każdy uczestnik będzie miał zapewniony zestaw odpowiednich narzędzi.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Zajęcia prowadzone w warunkach sali operacyjnej
  • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
  • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Ginekologia plastyczna w świetle Evidence Based Medicine
Techniki labiominoroplastykipolecane i niegodne polecenia
Labiomajoroplastyka– redukcja i augmentacja
Hoodoplastyka – jak i w jakim celu ją wykonać
Liporedukcja wzgórka łonowego
G-spot-ostrzykiwanie punktu G
Wykładowcy
    Prowadzący: prof. Andrzej Barwijuk
    Specjalista ginekolog-położnik, ginekolog plastyk, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej (PTGP), założyciel i wice prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEIR), członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Międzynarodowego Towarzystwa Kosmetoginekologii (ISCG), Amerykańskiego Kongresu Położnictwa i Ginekologii (ACOG) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologii Laparoskopowej (FAAGL). Właściciel Kliniki Medifem w Warszawie.
Warunki uczestnictwa
Termin: 6 kwietnia 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 2800 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 22 marca 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 22 marca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ginekolog
Narządy wewnętrzne

06 kwietnia 2019r. (sobota):  Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

2800 zł (zw)