Anatomia głowy i szyi
kurs praktyczny
O szkoleniu
Zajęcia praktyczne poprowadzimy na ludzkich preparatach anatomicznych specjalnie przygotowanych do tego typu zajęć utrwalonych w technice fresh frozen, tj. bez formaliny. Dzięki temu preparaty zachowują właściwości zbliżone do żywych tkanek.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Uczestnicy: poznają struktury anatomiczne głowy i szyi
  • będą obserwować dysekcję poszczególnych części ciała
  • zapoznają się z terminologią stosowaną na co dzień podczas zajęć na kierunkach medycznych
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Powitanie uczestników. Podstawowe terminy anatomiczne. Wprowadzenie do anatomii głowy i szyi.
Anatomia powierzchniowa szyi, mięśnie szyi, narządy i naczynia szyi.
Przerwa
Anatomia powierzchniowa głowy, mięśnie mimiczne, unaczynienie i unerwienie twarzy, jama ustna, jama nosowa, oczodół z zawartością, jama czaszki.
Podsumowanie zdobytych informacji
Wykładowcy
    Prowadzącym jest wykwalifikowany anatom – lek. Mateusz Maślanka
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 maja 2018 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 500 zł.
Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 3 maja 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na adres
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 3 maja 2018 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Licealista
Student medycyny
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie