Intensywny kurs chirurgii ręki: artroskopia, niestabilność, ubytki
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
 • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
Program
Dzień 1
Uroczyste powitanie uczestników. Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
Artroskopia nadgarstka – wskazania, dostępy artroskopowe do nadgarstka i anatomia artroskopowa
Diagnostyka artroskopowa i leczenie uszkodzenie kompleksu chrząstki trójkątnej (szew, reinsercja przedkostna)
Przerwa
Warsztaty - Cadaver lab

Ćwiczenia praktyczne: Wykonywanie dostępów artroskopowych do nadgarstka
Diagnostyka uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej.
Szew kompleksu chrząstki trójkątnej
Reinsercja kompleksu chrząstki trójkątnej przez kanały kostne.
Lunch
Diagnostyka artroskopowa i leczenie niestabilności łódeczkowato-księżycowatej (czasowa artrodeza, kapsulodeza grzbietowa artroskopowa, rekonstrukcja więzadeł łódeczkowato-księżycowatych ze ścięgna ze wzmocnieniem taśmą)
Wykłady
Niestabilność nadgarstka. Klasyfikacja, diagnostyka obrazowa
Niestabilność nadgarstka. Diagnostyka artroskopowa, leczenie
Przerwa
Warsztaty – Cadaver Lab

Ćwiczenia praktyczne - Diagnostyka artroskopowa i leczenie niestabilności łódeczkowato-księżycowatej (czasowa artrodeza, kapsulodeza grzbietowa artroskopowa, rekonstrukcja więzadeł łódeczkowato-księżycowatych ze ścięgna ze wzmocnieniem taśmą)
Zakończenie pierwszego dnia kursu
Dzień 2
Zaopatrywanie ran urazowych ręki i przedramienia
Wykłady
Pokrywanie ubytków skóry palców płatami lokalnymi:
płat V-Y, płat Venkataswami, płat Foucher, płat Quaba, płat Littlera,
płat Moberga/O’Brien’a
Przerwa
Warsztaty - Cadaver lab

Ćwiczenia praktyczne: płat V-Y, płat Venkataswami, płat Foucher, płat Quaba, płat Littlera, płat Moberga/O’Brien’a
Lunch
Wykłady
Płat promieniowy – anatomia, wskazania i technika wykonania
Płat międzykostny tylny – anatomia, wskazania i technika wykonania
Przerwa
Warsztaty – Cadaver Lab

Ćwiczenia praktyczne: płat promieniowy, płat międzykostny tylny
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów
Wykładowcy
  lek. Maciej Klich
  Specjalista Chirurgii Ręki (Dyplom Europejski); Specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu).
  dr n. med. Ireneusz Walaszek
  Hand DIploma FESSH
Warunki uczestnictwa
Termin: 3-4 lutego 2023 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C

Koszt uczestnictwa: 4800 zł


Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 13 stycznia 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 13 stycznia 2023 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Partnerzy kursu
Sanofi
Sanofi
Ortopeda
Łokieć
Nadgarstek

03 lutego 2023r. (piątek) - 04 lutego 2023r. (sobota):  CEM, Warszawa

4800 zł