Warsztaty towarzyszące Joint Preservation Congress 2019
praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Wybitni instruktorzy
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
  • Kurs prowadzony w warunkach bloku operacyjnego w nowoczesnym laboratorium kadawerowym
  • Liczba miejsc limitowana - dbamy o maksymalnie indywidualny charakter szkolenia dostosowany do potrzeb Uczestników
Program
Dzień 1
Greeting, organisational matters
Introduction to surgical techniques
Lab. Cartilage restoration with the use of biomaterials (Hayalofast) - 1,5 h
Lab. Surgical techniques for resurfacing implants (BioPoly, Arthrosurface) 1,5 h
Lunch (accompanied by lectures - 45 min)
Lab. Femoral osteotomy - 2h
Lab. Tibial osteotomy - 2h
End of training
Wykładowcy
    dr n. med Konrad Słynarski
    lek. Łukasz Lipiński
Warunki uczestnictwa
Termin: 7 grudnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budnek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking

Koszt udziału jednej osoby:
3000 zł dla uczestników zjazdu www.jointpreservation.pl
3500 zł cena dla pozostałych chętnych

Fee:

3000 zł for participants in JPC 2018 www.jointpreservation.pl

3500 zł for other participants

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 listopada 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie