fbpx
Kolano cz. 3 - naprawa powierzchni chrzęstnych
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Powitanie uczestników, przedstawienie programu kursu
Budowa i biomechanika chrząstki oraz jakie to w ogóle ma znaczenie dla ortopedy
Klasyfikacja uszkodzeń chrząstki oraz formularze oceny chrząstki
Cała prawda o kwasie hialuronowym
Praca w grupach

grupa A Hands-on 01:artroskopia stawu kolanowego, mikrozłamania, injekcja dostawowa kwasu hialuronowego

grupa B
wykład: Etiopatogeneza uszkodzeń chrząstki, czy ma wpływ na wybór metody leczenia?
Przerwa na kawę i zmianę grup
Praca w grupach

grupa A wykład: Etiopatogeneza uszkodzeń chrząstki, czy ma wpływ na wybór metody leczenia?

grupa B Hands-on 01:artroskopia stawu kolanowego, mikrozłamania, injekcja dostawowa kwasu hialuronowego
Różne techniki naprawy chrząstki
Lunch
OCD
Praca w grupach

grupa A Hands-on 02:Artroskopowy przeszczep OATS

grupa B wykład: Diagnostyka obrazowa uszkodzeń chrząstki
Praca w grupach

grupa A wykład: Diagnostyka obrazowa uszkodzeń chrząstki

grupa B Hands-on 02: Artroskopowy przeszczep OATS
Zakończenie dnia pierwszego
Dzień 2
Poranna kawa
Oderwane fragmenty chrzęstno-kostne (przyczyny, diagnostyka, leczenie)
Praca w grupach

GRUPA A Hands-on 03:Artrotomia boczna, replantacja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego do rzepki, ocena jakości wykonania mikrozłamań

GRUPA B Wykład: Podstawy biologiczne planowania rehabilitacji
Praca w grupach

GRUPA A Wykład: Podstawy biologiczne planowania rehabilitacji

GRUPA B Hands-on 03:Artrotomia boczna, replantacja oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego do rzepki, ocena jakości wykonania mikrozłamań
Przerwa na kawę
Praca w grupach

grupa A Hands-on 04:
Pobranie płatka okostnej do obszycia ubytku chrząstki na rzepce

grupa B wykład: Omówienie produktów stosowanych do naprawy chrząstki
Lunch
Praca w grupach

grupa A wykład: Omówienie produktów stosowanych do naprawy chrząstki

grupa B Hands-on 04:Pobranie płatka okostnej do obszycia ubytku chrząstki na rzepce
Analiza przypadków klinicznych – diagnozowanie i leczenie powikłań
Uroczyste zakończenie kursu
Wykładowcy
    lek. Urszula Zdanowicz
    Kierownik naukowy kursu. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 15-16 listopada 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 3500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność przesyłanych zgłoszeń.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 2 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 2 listopada 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano

15 listopada 2019r. (piątek) - 16 listopada 2019r. (sobota):  CEM, Warszawa

3500 zł (zw)