Advanced knee surgery course. Open and arthroscopic.
Cadaver course
O szkoleniu
Korzyści
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Warsztat na preparatach nieutrwalonych
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Część wykładowa
Część praktyczna:

- rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
- rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
- rekonstrukcja więzadła bocznego
- szycie łąkotek
- staw rzepkowo-udowy
Zakończenie kursu
Warunki uczestnictwa
Termin: 10-11 maja 2019r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa

Cena: 4800 zł

Fee: 4800 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 kwietnia 2019r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez LUX MED Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 kwietnia 2019r (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie