fbpx
Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy wszystkich ortopedów na praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych "Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych", który będzie szczegółowym przeglądem technik operacyjnych leczenia uszkodzeń kolana. Uczestnicy podczas kursu spotkają się ze zdecydowanym naciskiem na doskonalenie swoich praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń w laboratorium kadawerowym.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Kurs odbędzie się w nowoczesnym laboratorium kadawerowym odzwierciedlającym warunki sali operacyjnej
 • Szkolenie ze zdecydowanym naciskiem na praktykę
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście do każdego z Uczestników
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Poranna kawa
Hands-on 1:

Artroskopia kolana + szycie łąkotek + opracowanie ognisk chondromalacji
a) Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu kolanowego.
b) Podanie Durolane do stawu pod kontrolą artroskopii oraz USG.
c) Szycie łąkotek - All-Inside, Inside-Out, Outside-In.
d) Opracowanie ognisk chondromalacji, wykonanie mikrozłamań
Przerwa kawowa
Hands-on 2:

Rekonstrukcja WKP
a) Opracowanie kikutów, przygotowanie kanałów w kości udowej i piszczelowej.
b) Pobranie przeszczepów i ich opracowanie (hamstringi, BPTB, QF).
c) Obszycie przeszczepów: (hamstringi na 2, na 3, na 4, BPTB - doszycie bloczka).
d) Stabilizacja przeszczepu
Lunch
Hands-on 3:

Osteotomia Fulkersona + rekonstrukcja MPFL

a) Wykonanie dojścia i wyznaczenie płaszczyzny osteotomii.
b) Osteotomia i stabilizacja śrubami.
c) Dojścia do rekonstrukcji MPFL.
d) Opracowanie graftu.
e) Stabilizacja
Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Wykładowcy
  Lek. Łukasz Luboiński
  kierownik naukowy kursu
  lek. Michał Drwiega
  lek. Bartosz Dominik
Warunki uczestnictwa
Termin: 5 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena udziału: 3000zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 września 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano

05 października 2019r. (sobota):  CEM, Warszawa

3000 zł (zw)