Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy wszystkich ortopedów na praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych "Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadeł krzyżowych", który będzie szczegółowym przeglądem technik operacyjnych leczenia uszkodzeń kolana. Uczestnicy podczas kursu spotkają się ze zdecydowanym naciskiem na doskonalenie swoich praktycznych umiejętności podczas ćwiczeń w laboratorium kadawerowym.

Partnerem kursu jest firma Arthrex Polska.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Kurs odbędzie się w nowoczesnym laboratorium kadawerowym odzwierciedlającym warunki sali operacyjnej
 • Szkolenie ze zdecydowanym naciskiem na praktykę
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście do każdego z Uczestników
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Poranna kawa
Omówienie zadań krok-po-kroku:
a) wykonanie dojść artroskopowych
b) szycie łąkotki + mikrozłamania
Hands-on 1: Artroskopia kolana + szycie łąkotek + opracowanie ognisk chondromalacji
a) Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu kolanowego
b) Szycie łąkotek - All-Inside, Inside-Out, Outside-In
c) Opracowanie ognisk chondromalacji, wykonanie mikrozłamań
Przerwa kawowa
Omówienie zadań krok-po-kroku:
a) pobranie przeszczepu
b) lokalizacja kanałów pod wkp
Hands-on 2: Rekonstrukcja WKP
a) Opracowanie kikutów, przygotowanie kanałów w kości udowej i piszczelowej
b) Pobranie przeszczepów i ich opracowanie (hamstringi, BPTB, QF)
c) Obszycie przeszczepów: (hamstringi na 2, na 3, na 4, BPTB - doszycie bloczka)
d) Stabilizacja przeszczepu
Lunch
Omówienie zadań krok-po-kroku:
a) osteotomia Fulkersona
Hands-on 3: Osteotomia Fulkersona + rekonstrukcja MPFL
a) Wykonanie dojścia i wyznaczenie płaszczyzny osteotomii
b) Osteotomia i stabilizacja śrubami
c) Dojścia do rekonstrukcji MPFL
d) Opracowanie graftu
e) Stabilizacja
Zakończenie
Wykładowcy
  lek. Michał Drwiega
  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Główne zainteresowanie to mało znane i wykonywane zaledwie przez kilku ortopedów w Polsce zabiegi artroskopowe stawu biodrowego. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem patologii stawu ramiennego, biodrowego, kolanowego oraz leczeniem urazów sportowych i złamań różnych okolic ciała. Nabyte deformacje w obrębie kończyn dolnych zawsze stanowią ciekawe wyzwanie, a dzięki nowoczesnym technologiom, w tym możliwości planowania zabiegów z zastosowaniem wydruków 3D, leczenie tych patologii staje się precyzyjne i przewidywalne. Z ortopedią i medycyną sportową związany od 2003 roku. Obecnie wykonuje około 200 operacji w roku.
  lek. Łukasz Luboiński
  Specjalista ortopedii i traumatologii, od 2016 roku ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center. Specjalizuje się w rekonstrukcjach wielowięzadłowych w obrębie kolan, osteotomiach korekcyjnych, leczeniu urazów tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł, w tym przezskórnej plastyce ścięgna Achillesa i leczeniu zachowawczym tego ścięgna.

  Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

  Pełnił rolę konsultanta ortopedycznego KP Legia, lekarza Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Koszykówki oraz zawodów WTA J&S Cup.
  lek. Bartosz Dominik
  jest jednym z bardziej wyróżniających się rezydentów ortopedii w Carolina Medical Center. Związany z Kliniką od 2012 roku, początkowo jako student, z czasem Przewodniczący Koła Studenckiego, a obecnie rezydent ortopedii. Zawsze oddany Pacjentom, aktywnie zaangażowany również w prace naukowe.
  lek. Krzesimir Sieczych
  lek. Patryk Ulicki
Warunki uczestnictwa
Termin: 5 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena udziału: 3000zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, lunch, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 14 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 14 września 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie