Przegląd technik operacyjnych kolana - artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego.
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską
 • Szkolenie realizowane w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • Podczas kursu Uczestnicy mają stały, bezpośredni kontakt z Prowadzącym, dzięki czemu w każdej chwili można skonsultować swoje pytania i wątpliwości
 • Część praktyczna odbywa się w nowoczesnym laboratorium kadawerowym, które odzwierciedla warunki sali operacyjnej
 • Kurs skoncentrowany na PRAKTYCE - ćwiczenia na kadawerwach
 • Uczestnicy pracują w parach na preparacie anatomicznym
Program
Dzień 1
Poranna kawa
Omówienie zadań Krok-po-kroku
a) wykonanie dojść artroskopowych
b) techniki szycia łąkotki
Hands-on: 1 Artroskopia kolana + szycie łąkotek + opracowanie ognisk chondromalacji
a) Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu kolanowego.
b) Szycie łąkotek - All-Inside, Inside-Out, Outside-In, reinsercja korzenia łąkotki, szycie ramp lesion
c) Opracowanie ognisk chondromalacji, wykonanie mikrozłamań.
Przerwa kawowa
Omówienie zadań Krok-po-kroku
a) pobranie przeszczepu
b) lokalizacja kanałów pod wkp
Hands-on: 2 Rekonstrukcja WKP
a) Opracowanie kikutów, przygotowanie kanałów w kości udowej i piszczelowej.
b) Pobranie przeszczepów i ich opracowanie (hamstringi, BPTB, QF).
c) Stabilizacja przeszczepu.
Lunch
Omówienie zadań Krok-po-kroku
a) osteotomia Fulkersona
Hands-on: 3 Osteotomia Fulkersona
a) Wykonanie dojścia i wyznaczenie płaszczyzny osteotomii.
b) Osteotomia
c) Stabilizacja śrubami po przesunięciu guzowatości
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Michał Drwięga
  Kierownik naukowy kursu.
  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Główne zainteresowanie to mało znane i wykonywane zaledwie przez kilku ortopedów w Polsce zabiegi artroskopowe stawu biodrowego. W codziennej praktyce zajmuje się leczeniem patologii stawu ramiennego, biodrowego, kolanowego oraz leczeniem urazów sportowych i złamań różnych okolic ciała. Nabyte deformacje w obrębie kończyn dolnych zawsze stanowią ciekawe wyzwanie, a dzięki nowoczesnym technologiom, w tym możliwości planowania zabiegów z zastosowaniem wydruków 3D, leczenie tych patologii staje się precyzyjne i przewidywalne. Z ortopedią i medycyną sportową związany od 2003 roku. Obecnie wykonuje około 200 operacji w roku.
  lek. Bartosz Dominik
  lek. Krzesimir Sieczych
Warunki uczestnictwa
Termin: 2 czerwca 2023r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki dostępny jest parking.

Koszt udziału jednej osoby: 4300 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 maja 2023 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 maja 2023r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kolano

02 czerwca 2023r. (piątek):  CEM, Warszawa

4300 zł (zw)