Przegląd technik operacyjnych kolana (szycie łąkotek, rekonstrukcja ACL, Osteotomia Fulkersona)
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Kurs skoncentrowany na doskonaleniu PRAKTYCZNYCH umiejętności - zajęcia praktyczne prowadzone są na kadawerach
 • Część praktyczna odbywa się w nowoczesnym laboratorium medycznym, które odwzorowuje warunki panujące na sali operacyjnej
 • Limitowana iczba miejsc - dzięki temu Uczestnicy mają stały kontakt z Prowadzącymi i mogą konsultować swoje pytania i wątpliwości
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Poranna kawa
Omówienie zadań Krok-po-kroku
a) wykonanie dojść artroskopowych
b) szycie łąkotek
Hands-on: 1 Artroskopia kolana + szycie łąkotek
a) Artroskopia przedniego i tylnego przedziału stawu kolanowego.
b) Szycie łąkotek - All-Inside, Inside-Out, Outside-In, szycie przezkostne korzeni tylnych
Przerwa kawowa
Omówienie zadań Krok-po-kroku
a) pobranie przeszczepu
b) lokalizacja kanałów pod ACL
Hands-on: 2 Rekonstrukcja WKP
a) Opracowanie kikutów, przygotowanie kanałów w kości udowej i piszczelowej.
b) Pobranie przeszczepów i ich opracowanie (hamstringi, BPTB, QF).
c) Obszycie przeszczepów: (hamstringi na 2, na 3, na 4, BPTB - doszycie bloczka).
d) Stabilizacja przeszczepu
Lunch
Omówienie zadań Krok-po-kroku
a) osteotomia Fulkersona
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Michał Drwięga
  kierownik naukowy kursu
  lek. Bartosz Dominik
  lek. Krzesimir Sieczych
Warunki uczestnictwa
Termin: 27 czerwca 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki dostępny jest parking.

Koszt udziału jednej osoby: 3500 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 6 czerwca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 6 czerwca 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie