fbpx
KONFERENCJA I WARSZTATY: Infekcje w ortopedii ( MSI – Muskulo-skeletal infections). Teoria i praktyka.
Konferencja wraz z warsztatami
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie konferencji
Etiologia infekcji kostno-stawowych, pobieranie materiału, badania, interpretacja
Patogeneza, klinika i klasyfikacje zapaleń kości
Diagnostyka obrazowa zapaleń kości
Miejscowe nośniki antybiotyków i cementy z antybiotykami – zastosowanie kliniczne
Leczenie chirurgiczne zapaleń kości
Biomateriały antybakteryjne – właściwości biologiczne, fizykochemiczne, aplikacja kiedy i jak:
• Gąbka kolagenowa z gentamycyną
• CeramentG
• Stimulan
• Bonalive
Przerwa kawowa
Warsztaty praktyczne:
• Gąbka kolegenowa z gentamycyną - właściwości, aplikacja model endoprotezy
• CeramentG – aplikacja na modelu kości
• Stimulan - aplikacja na modelu kości
• Bonalive - aplikacja na modelu kości
Wykłady
PJI - Zakażenia endoprotez: diagnostyka, wytyczne Pro-Implant Fundation i Philadelfia consensus
Rewizje 1- i 2 etapowe, spacery
Prezentacje
Przerwa kawowa
Warsztaty praktyczne
• Sonikacja implantów
• Spacery Stage-one – wykonanie
• Spacery Tecres – implantacja
• DAC – jak stosować
Lunch
Wykłady
Zapalenia kręgosłupa
Zapalenia stawów. Artroskopia, synowektomia, artrodeza, artroplastyka
Infekcje po zespoleniach złamań (ODRI)
Terapia podciśnieniowa (NPWT) w ortopedii i traumatologii
Prezentacje
Warsztaty praktyczne
Case study
Zakończenie konferencji
Wykładowcy
    Dr hab. n. med. Ireneusz Babiak
    Kierownik naukowy konferencji. Specjalista ortopeda, Przedstawiciel Polski w EBJIS (European Bone and Joint Infection Society).
Warunki uczestnictwa
Termin: 14 czerwca 2019 r.
Miejsce: Carolina Medical Center, ul. Pory 78, Warszawa
Koszt udziału jednej osoby: 550 PLN brutto
Studenci z aktualną legitymacją studencką: 250 PLN brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2019r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Fizjoterapeuta
Student medycyny
Bark
Biodro
Kolano
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Łokieć
Nadgarstek
Stopa-staw skokowy
Udo

14 czerwca 2019r. (piątek):  Warszawa

550 PLN brutto
Studenci z aktualną legitymacją studencką: 250 PLN brutto