fbpx
Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa na 1-dniowy kurs. Warsztaty będą prowadzone w 4-osobowych grupach.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
- wykonać każdą ze stabilizacji.
- znać podstawowe zasady technik operacyjnych.
- znać zagrożenia związane z dostępem, rodzaje powikłań, wiedzieć jak uniknąć powikłań i jak poradzić sobie, kiedy wystąpią.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Kurs przeprowadzany w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
  • Samodzielna praca przy preparacie
  • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste powitanie, zapoznanie uczestników z zasadami BHP
Wykład 1 - technika stabilizacji transpedikularnej
Wykład 2 - technika stabilizacji międzykolczystej
Dyskusja
Przerwa na kawę, przejście do laboratorium
Cadaver workshop, cz. 1
Lunch
Wykład 3 – technika wertebroplastyk
Wykład 4 - technika stabilizacji międzytrzonowej z dostępu tylnego PLIF
Dyskusja
Przerwa kawowa
Cadaver workshop, cz. 2
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnienie ankiet, rozdanie dyplomów
Wykładowcy
    Prowadzący: lek. Adrian Rymarczyk
    Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 2014 roku uzyskał dyplom European Spine Course Diploma certyfikowany przez Spine Society of Europe. Członek Spine Society of Europe od 2000 roku, przez 4 lata piastował stanowisko w Membership Committee SSE. Laureat programu Eurospine Travelling Fellowship 2000 obejmującego staże w prestiżowych klinikach europejskich. Reprezentuje ponad 20-letnie doświadczenie w chirurgii kręgosłupa i stawów. Uczestnik ponad 100 kursów, szkoleń i kongresów w Polsce i zagranicą. Autor i współautor wielu prac publikowanych i prezentowanych w kraju i na świecie. Promotor i prekursor nowoczesnych technik operacyjnych np. z użyciem systemu nawigacji komputerowej i endoskopii. Występuje jako ekspert w licznych programach telewizyjnych, audycjach radiowych, prasie i portalach internetowych.
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 3500 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 30 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 30 marca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy

13 kwietnia 2019r. (sobota):  Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

3500 zł brutto