Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa na 1-dniowy kurs. Warsztaty będą prowadzone w 4-osobowych grupach.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
- wykonać każdą ze stabilizacji.
- znać podstawowe zasady technik operacyjnych.
- znać zagrożenia związane z dostępem, rodzaje powikłań, wiedzieć jak uniknąć powikłań i jak poradzić sobie, kiedy wystąpią.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Kurs przeprowadzany w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
 • Samodzielna praca przy preparacie
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników, lunch
Sesja wykładowa
• technika stabilizacji transpedikularnej
• technika stabilizacji międzykolczystej
• technika wertebroplastyk
Przerwa kawowa, przejście do labu
Cadaver workshop
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnienie ankiet, rozdanie dyplomów
Wykładowcy
  Prowadzący: lek. Adrian Rymarczyk
  Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 2014 roku uzyskał dyplom European Spine Course Diploma certyfikowany przez Spine Society of Europe. Członek Spine Society of Europe od 2000 roku, przez 4 lata piastował stanowisko w Membership Committee SSE. Laureat programu Eurospine Travelling Fellowship 2000 obejmującego staże w prestiżowych klinikach europejskich. Reprezentuje ponad 20-letnie doświadczenie w chirurgii kręgosłupa i stawów. Uczestnik ponad 100 kursów, szkoleń i kongresów w Polsce i zagranicą. Autor i współautor wielu prac publikowanych i prezentowanych w kraju i na świecie. Promotor i prekursor nowoczesnych technik operacyjnych np. z użyciem systemu nawigacji komputerowej i endoskopii. Występuje jako ekspert w licznych programach telewizyjnych, audycjach radiowych, prasie i portalach internetowych.
  lek. Jurij Kseniuk
  W pełni samodzielny, doświadczony specjalista neurochirurg. Zajmuje się priorytetowo kompleksową diagnostyką i zabiegowym leczeniem patologii kręgosłupa w różnych grupach wiekowych. Główny kierunek działalności to leczenie operacyjne patologii kręgosłupa i obwodowego układu nerwowego, leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i miednicy, patologia stawów krzyżowo-biodrowych.
  W roku 2017 zdobył prestiżowe wyróżnienie od firmy Vexim Rebalacing Spine, wygrywając w konkursie „Najlepszy przypadek miesiąca 3/2017”, z operacją złamania kręgosłupa piersiowego, przeprowadzoną małoinwazyjną metodą Spine Jack.
  Asystent - lek. Przemysław Rychtik
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 kwietnia 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Cena: 3500 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 30 marca 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 30 marca 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku niemożności wzięcia udziału w spotkaniu można wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Zakończone wydarzenie