Techniki stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego w odcinku lędźwiowym i piersiowym
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy Państwa na 1-dniowy kurs. Warsztaty będą prowadzone w 4-osobowych grupach.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
- wykonać każdą ze stabilizacji.
- znać podstawowe zasady technik operacyjnych.
- znać zagrożenia związane z dostępem, rodzaje powikłań, wiedzieć jak uniknąć powikłań i jak poradzić sobie, kiedy wystąpią.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Kurs przeprowadzany w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
 • Ćwiczenia praktyczne na anatomicznym preparacie nieutrwalonym
 • Możliwość konsultacji swoich pytań i wątpliwości z prowadzącym
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Uroczyste powitanie, zapoznanie uczestników z zasadami BHP
Wykład 1 - technika stabilizacji transpedikularnej
Wykład 2 - technika stabilizacji międzykolczystej
Dyskusja
Przerwa kawowa
Cadaver workshop, cz. 1
Lunch
Wykład 3 – technika wertebroplastyk
Wykład 4 - technika stabilizacji międzytrzonowej z dostępu tylnego PLIF
Dyskusja
Przerwa kawowa
Cadaver workshop, cz. 2
Podsumowanie, zakończenie kursu, wypełnienie ankiet, rozdanie dyplomów
Wykładowcy
  lek. Adrian Rymarczyk
  Kierownik naukowy kursów chirurgii kręgosłupa. Specjalista chirurg ortopeda traumatolog.
  Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1997 roku (wydział lekarski). Od 2005 roku lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Reprezentuje 20-letnie doświadczenie w chirurgii kolana, barku, kręgosłupa i stawu skokowego (artroskopie, rekonstrukcje, endoprotezoplastyki stawów), leczeniu urazów sportowych i schorzeń przewlekłych więzadeł, ścięgien.
  W październiku 2014 r. doktor Rymarczyk uzyskał w Strasbourgu dyplom Europejskiego Specjalisty Kręgosłupa, certyfikowany przez SSE (Spine Society of Europe). Jest aktywnym członkiem międzynarodowych towarzystw medycznych – m.in. ISAKOS (Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Kolana, Artroskopii i Medycyny Sportowej), SSE (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa), STMS (Towarzystwo Nauki i Medycyny w Tenisie Ziemnym), ESSKA (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kolana i Artroskopii).
  Autor ponad 50 publikacji w pismach medycznych (m.in. Spine, European Spine Journal) i prezentacji na zjazdach i konferencjach medycznych, prowadził zajęcia dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  Uczestnik staży i stypendiów europejskich (Szwajcaria, Hiszpania, Anglia, Francja, Austria, Szwecja) oraz wielu zagranicznych specjalistycznych kursów i warsztatów.
  Jego pasja to wyprawy górskie, narciarstwo, jazda na rowerze i tenis ziemny.
  lek. Jurij Kseniuk
  lek. Przemysław Rychtik
  Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Carolina Medical Center. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na kursach cadaverowych. Aktywny uczestnik licznych kongresów, np. ISAKOS w Szanghaju w 2017 r.
  Szczególne obszary zainteresowań to: staw kolanowy, staw skokowy, urazy ścięgien i mięśni, protezoplastyka stawu biodrowego.
Warunki uczestnictwa
Termin: 26 września 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 4500 zł (zw)
Przy zgłoszeniu na oba kursy kręgosłupowe 25-26.09.2020 promocyjna cena: 8000 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o..
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 września 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Zakończone wydarzenie