Artroskopia biodra
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Część praktyczna odbywa się w nowoczesnym laboratorium kadawerowym, które odzwierciedla warunki sali operacyjnej.
 • Kurs skoncentrowany na PRAKTYCE - ćwiczenia na kadawerwach.
 • Możliwość konsultacji wszystkich problemów i zapytań z Prowadzącym
 • Limitowana liczba miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście do każdego z Uczestników
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Wykłady:

- Patologie stawu biodrowego z perspektywy artroskopu
- Co można leczyć i jak?
- Koncept FAI- diagnostyka i kwalifikacja do operacji
- Powikłania i problemy
Przerwa na lunch
Zajęcia praktyczne, hands-on na kadawerach:

- Dojście do stawu biodrowego - Central compartment first oraz pripheral compartment first technika opracowania pincer i szew obrabka
- Procedury naprawy chrząstki
- Resekcja CAM
- Szew torebki stawowej
- Uwolnienie TIT i mięśnia biodrowo-lędźwiowego
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Łukasz Luboiński
  Specjalista ortopedii i traumatologii, od 2016 roku ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center. Specjalizuje się w rekonstrukcjach wielowięzadłowych w obrębie kolan, osteotomiach korekcyjnych, leczeniu urazów tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł, w tym przezskórnej plastyce ścięgna Achillesa i leczeniu zachowawczym tego ścięgna.

  Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

  Pełnił rolę konsultanta ortopedycznego KP Legia, lekarza Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Koszykówki oraz zawodów WTA J&S Cup.
Warunki uczestnictwa
Termin: 02 października 2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C

PROMOCJA do 20 sierpnia 2021 r.: 4100 zł (zw)
Koszt szkolenia od 21 sierpnia 2021 r.: 4800 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 18 września 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 18 września 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Biodro

02 października 2021r. (sobota):  CEM, Warszawa

PROMOCJA do 20 sierpnia 2021 r.: 4100 zł (zw)
Koszt szkolenia od 21 sierpnia 2021 r.: 4800 zł (zw)