Artroskopia biodra
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Kurs w nowoczesnym laboratorium kadawerowym odzwierciedlającym warunki sali operacyjnej
 • Szkolenie ze zdecydowanym naciskiem na praktykę
 • Praktyczne doskonalenie umiejętności poprzez indywidualne wykonywanie procedur zabiegowych na preparacie nieutrwalonym
 • Możliwość konsultacji wszystkich problemów i zapytań z Prowadzącym
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalnie indywidualne podejście do każdego z Uczestników
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Wykłady:

- Patologie stawu biodrowego z perspektywy artroskopu
- Co można leczyć i jak?
- Koncept FAI- diagnostyka i kwalifikacja do operacji
- Powikłania i problemy
Przerwa na lunch
Zajęcia praktyczne, hands-on na kadawerach:

- Dojście do stawu biodrowego - Central compartment first oraz pripheral compartment first technika opracowania pincer i szew obrabka
- Procedury naprawy chrząstki
- Resekcja CAM
- Szew torebki stawowej
- Uwolnienie TIT i mięśnia biodrowo-lędźwiowego
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Łukasz Luboiński
  Specjalista ortopedii i traumatologii, od 2016 roku ordynator Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej w Carolina Medical Center. Specjalizuje się w rekonstrukcjach wielowięzadłowych w obrębie kolan, osteotomiach korekcyjnych, leczeniu urazów tkanek miękkich, ścięgien i więzadeł, w tym przezskórnej plastyce ścięgna Achillesa i leczeniu zachowawczym tego ścięgna.

  Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego.

  Pełnił rolę konsultanta ortopedycznego KP Legia, lekarza Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Koszykówki oraz zawodów WTA J&S Cup.
Warunki uczestnictwa
Termin: 09 stycznia 2021 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 4700 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 15 grudnia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o. o. .
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 15 grudnia 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Biodro
Zakończone wydarzenie