Artroskopia nadgarstka
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
Sprzęt i wyposażenie do artroskopii nadgarstka
Anatomia artroskopowa nadgarstka - diagnostyka artroskopowa
Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej
Niestabilności łódeczkowato-księżycowate nadgarstka, ganglion stawowy
Możliwości artroskopii w leczeniu złamań stawowych, zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej, zmianach zwyrodnieniowych typu SLAC I-II*, przykurczach stawowych
Przerwa kawowa
Warsztaty na preparatach nieutrwalonych (kadawerach):
• Zajęcia praktyczne - ćwiczenia triangulacyjne
• Artroskopia diagnostyczna nadgarstka,
• Artroskopowa naprawa kompleksu chrząstki trójkątnej,
• Artroskopowy szew więzadła,
• Synowektomia i artroliza nadgarstka
Ćwiczenia z anatomii – ogólna anatomia nadgarstka
Artroskopowe okolice nadgarstka:
• Chrząstka trójkątna – więzadła chrząstki
• Więzadła łódeczkowato - księżycowate
• Więzadła promieniowo-nadgarstkowe (RSC, RLL, RLS, ULT)
• Powierzchnie stawowe
• Kość łódeczkowata
• Kość księżycowata
Zakończenie kursu. Uroczyste wręczenie zaświadczeń potwierdzających udział w kursie oraz przyznanie punktów edukacyjnych przez Okręgową Izbę Lekarską.
Wykładowcy
    lek. Paweł Nowicki
    Kierownik naukowy kursów kadawerowych CEM z zakresu chirurgii ręki – artroskopii nadgarstka, leczenia złamań ręki i nadgarstka oraz leczenia powikłań.
    Od 25 lat zajmuje się chirurgią ręki. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał początkowo w Polsce głównie pod kierunkiem prof. dr hab. Wł. Manikowskiego i Prof. dr hab. L. Romanowskiego z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W kolejnych latach uczestniczył w kursach i odbył staże zagraniczne w najważniejszych ośrodkach chirurgii ręki w Europie i na świecie. W 2009 jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał certyfikat umiejętności w chirurgii ręki (European Diploma FESSH).
    Członek w Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) i Międzynarodowego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (IWAS).
Warunki uczestnictwa
Termin: 27 września 2021
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 3200 zł (zw)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
o szczegółowe informacje organizacyjne
o zasady płatności
o numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 13 września 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 13 września 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszaw
Ortopeda
Nadgarstek

27 września 2021r. (poniedziałek):  CEM, Warszawa

3200 zł (zw)