Artroskopia nadgarstka
Praktyczny kurs kadawerowy
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu. Omówienie kwestii organizacyjnych
Sprzęt i wyposażenie do artroskopii nadgarstka
Anatomia artroskopowa nadgarstka - diagnostyka artroskopowa
Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej
Niestabilności łódeczkowato-księżycowate nadgarstka, ganglion stawowy
Możliwości artroskopii w leczeniu złamań stawowych, zaburzeń zrostu kości łódeczkowatej, zmianach zwyrodnieniowych typu SLAC I-II*, przykurczach stawowych
Przerwa kawowa
Warsztaty na preparatach nieutrwalonych (kadawerach):
• Zajęcia praktyczne - ćwiczenia triangulacyjne
• Artroskopia diagnostyczna nadgarstka,
• Artroskopowa naprawa kompleksu chrząstki trójkątnej,
• Artroskopowy szew więzadła,
• Synowektomia i artroliza nadgarstka
Ćwiczenia z anatomii – ogólna anatomia nadgarstka
Artroskopowe okolice nadgarstka:
• Chrząstka trójkątna – więzadła chrząstki
• Więzadła łódeczkowato - księżycowate
• Więzadła promieniowo-nadgarstkowe (RSC, RLL, RLS, ULT)
• Powierzchnie stawowe
• Kość łódeczkowata
• Kość księżycowata
Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów
Wykładowcy
    lek. Paweł Nowicki
    Kierownik naukowy kursów kadawerowych CEM z zakresu chirurgii ręki – artroskopii nadgarstka, leczenia złamań ręki i nadgarstka oraz leczenia powikłań.
    Od 25 lat zajmuje się chirurgią ręki. Doświadczenie w tym zakresie zdobywał początkowo w Polsce głównie pod kierunkiem prof. dr hab. Wł. Manikowskiego i Prof. dr hab. L. Romanowskiego z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W kolejnych latach uczestniczył w kursach i odbył staże zagraniczne w najważniejszych ośrodkach chirurgii ręki w Europie i na świecie. W 2009 jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał certyfikat umiejętności w chirurgii ręki (European Diploma FESSH).
    Członek w Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) i Międzynarodowego Towarzystwa Artroskopii Nadgarstka (IWAS).
Warunki uczestnictwa
Termin: 28 września 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena: 3200 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 7 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 7 września 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Ortopeda
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie