Osteotomia HTO i DFO
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
  • Kurs w warunkach odzwierciedlających warunki sali operacyjnej
  • Praktyczne doskonalenie umiejętności poprzez indywidualne wykonywanie procedur zbiegowych na preparacie nieutrwalonym
  • Możliwość konsultacji wszystkich problemów i zapytań z Prowadzącym
Program
Dzień 1
Rozpoczęcie kursu
Osteotomie okolicy kolana - zasady, wskazania, wyniki - J.Walawski
Technika osteotomii kości piszczelowej - Kristian Kley
HTO
Lunch - prezentacja ACL i HTO - K.Słynarski
Technika osteotomii kości udowej - Kristian Kley
DFO
Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów
Wykładowcy
    Kristian Kley
    Konrad Słynarski
    Jacek Walawski
Warunki uczestnictwa
Termin: 18 listopada 2021 r. (czwartek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 4 listopada 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 listopada 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Udo
Zakończone wydarzenie