Medycyna estetyczna twarzy
Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych
Korzyści
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych
 • Lekarze otrzymają zaświadczenie z punktami edukacyjnymi
 • Kurs praktyczny w nowoczesnym laboratorium medycznym, które odwzorowuje warunki sali operacyjnej/zabiegowej
 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Limitowana liczba miejsc - dbamy o najwyższy komfort pracy każdego Uczestnika
 • Wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wysokimi kompetencjami
 • 100% koncentracji na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Samemu przećwiczysz procedury omawiane na kursie - przy 1 preparacie anatomicznym pracuje tylko 2 Uczestników!
 • 80% pracy to praca na kadawerze
 • Możliwość popełniania błędów i oceniania efektów błędnie wykonanego zabiegu
Program
Dzień 1
Rejestracja
Wprowadzenie
Wykłady:
• Przegląd anatomii twarzy (mięśnie, nerwy i naczynia krwionośne)
• Omówienie technik iniekcji
• Przedstawienie powikłań, zagrożeń
Przerwa kawowa, przejście do labu
Pokaz dysekcji
• Miejsca przechodzenia mięśni, powięzi, nerwów, naczyń; przestrzenie międzypowięziowe; naczynia, gruczoły, etc.; mm. głowy i szyi (mm. mimiczne)
Cadaver workshop cz. 1 – praca w parach
• Ostrzykiwanie preparatów – ocena rozległości infiltracji podawanych preparatów w tkankach
• Miejsca niebezpieczne, np. powierzchowny przebieg naczyń, n. VII, czy n. V, miejsca znieczuleń
Lunch
Cadaver workshop cz. 2 – praca w parach

• Dyssekcja i ocena wykonanego zabiegu iniekcji
Podsumowanie, zakończenie kursu
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Jadczak
  Laryngolog i lekarz medycyny estetycznej. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie w 2001 roku. Specjalizację w zakresie otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi – realizował w Klinice ORL Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

  W roku 2007 ukończył naukę w Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat w dziedzinie otolaryngologii.

  W czasie pracy zawodowej odbywał wiele staży. Najważniejsze z nich to staż w klinice chirurgii plastycznej nosa w Mediolanie, pod kierownictwem prof. P. Palmy – prezesa Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych Głowy i Szyi – uznawanego za najlepszego specjalistę chirurgii nosa w Europie oraz staż u prof. P. Adamsona, Prezesa Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych Głowy i Szyi w Toronto.

  Był jednym z członków zespołu, który jako pierwszy w Polsce wykonał niezwykle skomplikowany zabieg cewnikowania zatok przynosowych (kierowali nim prof. D. Jurkiewicz oraz dr n. med. K. Szczygielski).

  Jako pierwszy w kraju wykonał zabieg liposukcji laserowej Slim Lipo. W trakcie pracy zawodowej łączy swoje zainteresowania medyczne, skupiając się na zabiegach chirurgii głowy i szyi, w szczególności zaś operacjach plastycznych nosa.

  Jest członkiem prestiżowej, Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS).

  Stale rozwija swoje zainteresowania zawodowe oraz kompetencje medyczne, zarówno w dziedzinie otolaryngologii, jak i medycyny estetycznej.
  dr n. med. Michał Szałwiński
  Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom lekarza stomatologa a następnie dyplom lekarza medycyny. W 2007 r. z wynikiem bardzo dobrym otrzymał tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej. Ukończył podyplomowe studia Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. W 2009 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych.

  Zajmuje się implantologią stomatologiczną. Poza Kliniką jest zatrudniony w Klinice Chirurgii Czaszkowo Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii IS WUM. Od roku 2011 do 2016 zatrudniony jako starszy asystent w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Pracuje jako Adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM.

  Członek towarzystw: PTCHJUiCHSZ-TW, OSIS, EOS, EACMFS.
Warunki uczestnictwa
Termin: 27 sierpnia 2021r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.


Koszt szkolenia: 6000 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 13 sierpnia 2021 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 13 sierpnia 2021 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Laryngolog
Medycyna estetyczna
Stomatolog
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie