Staw rzepkowo-udowy
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
CELE KURSU
Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:
• omówić zagadnienia naukowe związane z anatomią, biomechaniką i patologiami stawu rzepkowo-udowego
• ocenić staw rzepkowo-udowy w badaniach obrazowych
• zaplanować leczenie u pacjenta z różnymi patologiami stawu rzepkowo-udowego
• wykonać artroskopowe przecięcie troczków bocznych
• wykonać replantację oderwanego fragmentu chrzęstno-kostnego
• wykonać anatomiczną rekonstrukcję w. rzepkowo-udowego przyśrodkowego
• wykonać osteotomię Fulkersona.

Kurs jednodniowy.
Zajęcia prowadzone w parach, po dwóch uczestników przy jednym stanowisku pracy.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Ćwiczenia na anatomicznych preparatach nieutrwalonych - kadawerach
 • Część praktyczna w nowoczenym laboratorium kadawerowym odzwierciedlającym warunki sali operacyjnej
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca indywidualne podejście
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Powitanie
Podstawy anatomii i biomechaniki SRU
Grupa 1:
Pokaz anatomiczny

Grupa 2:
Diagnostyka obrazowa stawu rzepkowo-udowego (Rtg, MRI, USG, chrząstka, troczki, niestabilność rzepki, ocena dysplazji SRU, TT-TG, oś, rotacje, analiza przypadków)
Grupa 1:
Diagnostyka obrazowa stawu rzepkowo-udowego (Rtg, MRI, USG, chrząstka, troczki, niestabilność rzepki, ocena dysplazji SRU, TT-TG, oś, rotacje, analiza przypadków)

Grupa 2: laboratorium
Pokaz anatomiczny
Przerwa kawowa
Grupa 1:
Hands-on 1: artroskopia stawu kolanowego, ocena stawu rzepkowo-udowego, przecięcie troczków bocznych, rekonstrukcja WRZUP

Grupa 2:
Niestabilność rzepki – schematy postępowania (45 min.)
Krytyczne spojrzenie na różne zabiegi na tkankach miękkich stabilizujące rzepkę (45 min.)
Lunch
Grupa 1:
Niestabilność rzepki – schematy postępowania (45 min.)
Krytyczne spojrzenie na różne zabiegi na tkankach miękkich stabilizujące rzepkę (45 min.)

Grupa 2:
Hands-on 1: artroskopia stawu kolanowego, ocena stawu rzepkowo-udowego, przecięcie troczków bocznych, rekonstrukcja WRZUP
Grupa 1:
Hands-on 2: artrotomia boczna, anteromedializacja guzowatości kości piszczelowej

Grupa 2:
Różne typu osteotomii guzowatości k. piszczelowej (40 min.) U. Zdanowicz
Rehabilitacja SRU (20 min.)
Inne kompleksowe zabiegi w obrebie SRU (osteotomie derotacyjne, korekcje osi kończyn, trochleoplastyka, implanty) (30 min.)
Grupa 1:
Różne typu osteotomii guzowatości k. Piszczelowej (40 min.) U. Zdanowicz
Rehabilitacja SRU (20 min.)
Inne kompleksowe zabiegi w obrębie SRU (osteotomie derotacyjne, korekcje osi kończyn, trochleoplastyka, implanty) (30 min.)

Grupa 2: Hands-on 2: artrotomia boczna, anteromedializacja guzowatości kości piszczelowej
Uroczyste zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Urszula Zdanowicz
  kierownik naukowy
  Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.
  Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
  Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
Warunki uczestnictwa
Termin: 10 września 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Budynek G wejście C
Koszt udziału: 3300 zł (zw)

Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 20 sierpnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 20 sierpnia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie