Kurs podstaw chirurgii
Kurs na preparatach nieutrwalonych
O szkoleniu
Szkolenie na preparatach nieutrwalonych skierowane jest głównie do lekarzy stażystów oraz rezydentów najwcześniejszych lat, a także studentów ostatnich lat medycyny. Obejmuje zagadnienie przeprowadzania zabiegu operacyjnego, m. in. rozpoczęcia zabiegu operacyjnego – prawidłowej techniki wykonywania dojść przezskórnych, preparowania tkanek na tępo oraz na ostro, hemostazy z wykorzystaniem nici chirurgicznej – a także zakończenia, obejmującego technikę szycia warstwowego, zastosowanie różnych szwów chirurgicznych, w tym m.in. szwu śródskórnego.

Warsztaty praktyczne z ww. zagadnień są poprzedzone wykładami na temat: teorii szycia chirurgicznego, budowy makroskopowej oraz mikroskopowej skóry oraz wykorzystywanych narzędzi. Szkolenie obejmuje także naukę wiązania węzłów chirurgicznych w rękach oraz prawidłowe ubieranie fartucha oraz rękawiczek sterylnych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
  • Limitowana ilość miejsc gwarantuje maksymalnie indywidualne podejście
  • Kurs skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Otwarcie kursu i omówienie kwestii organizacyjnych
Skóra i jej budowa
Anatomia w zakresie wykonywanych procedur
Sterylne warunki zabiegu
Prawidłowe zastosowanie narzędzi i nici chirurgicznych
Węzły chirurgiczne
Przerwa
Warsztaty praktyczne na preparatach nieutrwalonych:
Przygotowanie do zabiegu
Wykład live: cięcie i preparowanie
Dojście przezskórne, preparowanie na tępo/ostro, hemostaza
Pobranie przeszczepów z mięśnia czworogłowego oraz mięśni zginaczy (instruktarz live)
Szycie warstwowe z wykorzystaniem poszczególnych szwów chirurgicznych
Wykład live: obszycie drenu
Obsadzenie i obszycie drenu
Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów
Wykładowcy
    lek. Krzesimir Sieczych
Warunki uczestnictwa
Termin: 2 czerwca 2019 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na tereni placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 600zł brutto

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 19 maja 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 19 maja 2019 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Ginekolog
Ortopeda
Student medycyny
Bark
Biodro
Kolano
Stopa-staw skokowy
Udo
Zakończone wydarzenie