Kurs USG FAST dla ratowników medycznych
O szkoleniu
Kurs dedykowany dla ratowników medycznych oraz lekarzy pracujących w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych. Tematyka kursu to kompleksowe omówienie wykorzystania protokołu FAST (Focused Assessment Sonography for Trauma) u pacjentów urazowych, z którymi spotykamy się na co dzień pracując w ratownictwie medycznym. W trakcie kursu omówione zostaną podstawy obrazowania ultrasonograficznego, technika badania, podstawowe projekcje, wskazania oraz ograniczenia metody. Ogromny nacisk kładziony jest również na część praktyczną, w której to wykorzystywać będziemy symulator USG oraz modeli żywych, omówione zostaną również najciekawsze przypadki kliniczne.
Wyjątkowość kursu będzie polegała na wykorzystaniu w części praktycznej symulatora BodyWorks EVE, przeznaczonego do interaktywnego treningu ze scenariuszami USG Point of Care Ultrasound (PoCUS). Eve zawiera ponad 100 przypadków z wykorzystaniem prawdziwych skanów pacjentów i ponad 10 000 zmian patologicznych w USG w obrębie jamy brzusznej.
Zapraszamy!

Czytaj więcej Czytaj mniej
Program
Dzień 1
Przywitanie uczestników i rozpoczęcie kursu
W świecie ultradźwięków - podstawy obrazowania ultrasonograficznego i fizyka ultradźwięków
Protokół FAST – nie taki diabeł straszny. Podstawowe projekcje, technika badania, ograniczenia metody
Przerwa lunchowa
Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem modela żywego
Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem symulatora USG
Prezentacja najciekawszych przypadków klinicznych
Podsumowanie kursu, rozdanie certyfikatów
Wykładowcy
  dr n. med. Wojciech Gola
  Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich
  Starszy asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach;
  Sekretarz Oddziału Świętokrzyskiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej i Intensywnej Terapii;
  Uczestniczył w ponad 35 konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, poświadczonych certyfikatami.
  Dyplomowany Instruktor ESRA (Europejskie Towarzystwo Anestezjologii i Leczenia Bólu)
  Uczestniczył w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, m.in. w Nowym Jorku, Dubaju, Amsterdamie, Cambridge, Brukseli i Kapsztadzie.
  Współorganizator oraz wykładowca i instruktor licznych krajowych i międzynarodowych kursów oraz warsztatów z zakresu anestezjologii regionalnej oraz intensywnej terapii.
  Współorganizator oraz wykładowca kurów poświęconych anestejologii regionalnej oraz POCUS (Poiny-of-Care UltraSound) w Uniwersity Teaching Hospital of Kigali, Rwanda w ramach Fundacji Afriquia.
  Twórca i administrator portalu edukacyjnego poświęconego anestezjologii regionalnej oraz wykorzystaniu ultrasonografii w intensywnej terapii: www.anestezjologiaregionalna.pl
  Aktywny członek wielu towarzystw naukowych.
  Autor licznych doniesień zjazdowych oraz publikacji.
Warunki uczestnictwa
Termin: 23 maja 2022 r. (poniedziałek)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9), Budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 1600 zł brutto

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• liczba miejsc ograniczona.
• przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:

W związku z potrzebą przygotowania preparatów i sprzętu przed każdym szkoleniem, będziemy niezmiennie wdzięczni Państwu, za natychmiastowy kontakt z nami, w przypadku braku możliwości przyjazdu na kurs.

Rezygnacja z udziału po 4 maja 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 4 maja 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
KONTAKT: +48 885 881 864 / 785 556 600
szkolenia@cem-med.pl
Ratownik medyczny
Zakończone wydarzenie