Kurs USG płuc w dobie pandemii COVID-19
Kurs podstawowy
O szkoleniu
Zapraszamy wszystkich internistów, pulmonologów, radiologów oraz lekarzy innych specjalizacji chcących poszerzyć swoje kompetencje z przedstawionego zakresu.

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Wojciech Gola

Lekarzom uczestniczącym w kursie przysługują punkty edukacyjne akredytowane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Limitowana liczba miejsc - praca w małej grupie
 • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania badania
 • Doświadczony lekarz instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
 • Usłyszysz od lekarza praktyka o zastosowaniu USG płuc w szybkiej diagnostyce Covid-19
 • Dowiesz się o najaktualniejszych wynikach badań oceny płuc pacjentów po-covidowych
 • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 • Lekarze uczestniczący w kursie otrzymają zaświadczenia z punktami edukacyjnymi, akredytowanymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Zastosowanie ultradźwięków w diagnostyce podstawowych patologii płucnych:
• Podstawy nauczania USG płuc, ultrasonografia układu płuc jako kontekstowe badanie Point-of-care
• Wiązka ultradźwięków w zderzeniu z powietrzem – jak zobaczyć coś, czego
zobaczyć się nie da?
• Jak prawidłowo przeprowadzić badanie USG płuc
• Podstawowe artefakty w badaniu USG płuc – jak powstają, jakie mają znaczenie kliniczne, jak je interpretować?
• Ograniczenia badania USG płuc
Prezentacja badania USG płuc - zajęcia praktyczne z wykorzystaniem modela
Podstawowe patologie płucne w badaniu USG układu oddechowego
Obiad
Ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego
Protokoły POC – protokół BLUE, FALLS
Diagnostyka obrazowa COVID-19 – rola TK, rtg klatki piersiowej oraz USG płuc
Diagnostyka różnicowa podstawowych patologii płucnych, specyfika badania oraz podstawowe objawy ultrasonograficzne u pacjentów z SARS-CoV2
SARS CoV-2 - ćwiczenia z wykorzystaniem modela żywego
SARS CoV-2 – prezentacja przypadków
Podsumowanie, rozdanie zaświadczeń uczestnictwa w kursie
Wykładowcy
  dr n. med. Wojciech Gola
  Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich
  Starszy asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach;
  Sekretarz Oddziału Świętokrzystkiego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej i Intensyenej Terapii;
  Uczestniczył w ponad 35 konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, poświadczonych certyfikatami.
  Dyplomowany Instrukotor ESRA (Europejskie Towarzystwo Anestezjologii i Leczenia Bólu)
  Uczestniczył w licznych kursach krajowych i zagranicznych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, m.in. w Nowym Jorku, Dubaju, Amsterdamie, Cambridge, Brukseli i Kapsztadzie.
  Współorganizator oraz wykładowca i instruktor licznych krajowych i międzynarodowych kursów oraz warsztatów z zakresu anestezjologii regionalnej oraz intensywnej terapii.
  Współorganizator oraz wykładowca kurów poświęconych anestejologii regionalnej oraz POCUS (Poiny-of-Care UltraSound) w Uniwersity Teaching Hospital of Kigali, Rwanda w ramach Fundacji Afriquia.
  Twórca i administrator portalu edukacyjnego poświęconego anestezjologii regionalnej oraz wykorzystaniu ultrasonografii w intensywnej terapii: www.anestezjologiaregionalna.pl
  Aktywny członek wielu towarzystw naukowych.
  Autor licznych doniesień zjazdowych oraz publikacji.
Warunki uczestnictwa
Termin: 13 stycznia 2022 r. (czwartek)

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• udział w szkoleniu,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału:
• Kliknij przycisk „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszenia
• Opłać kurs, po otrzymaniu mailowego potwierdzenia udziału od organizatora.

Potwierdzenie zgłoszenia:
• o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
• Ilość miejsc ograniczona.
• Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym:
> szczegółowe informacje organizacyjne
> zasady płatności
> numer rachunku bankowego Organizatora.
Potwierdzenie udziału prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 23 grudnia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 23 grudnia 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Interdyscyplinarne
Ultrasonografista
Radiolog
Internista
Pulmonolog
Pediatra
Klatka piersiowa
Zakończone wydarzenie