Praktyczny kurs ultrasonografii piersi
Praktyczny kurs z udziałem pacjentów
O szkoleniu
Przygotowanie lekarzy radiologów, ginekologów do wykonywania badań ultrasonograficznych piersi.
Korzyści
 • Warsztaty praktyczne i wyjątkowa możliwość badania pacjentów, bez pośpiechu, pod nadzorem instruktora.
 • Mała grupa gwarantuje indywidualne podejście do potrzeb każdego uczestnika kursu
 • Punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Wybrane metody badania piersi: ultrasonografia, mammografia, rezonans magnetyczny. Metodyka badania piersi wraz z anatomią w usg. Ultrasonografia węzłów chłonnych i dołu pachowego. Węzeł wartownik. Wskazania do biopsji.
Przerwa kawowa
Ultrasonografia zmian ogniskowych piersi w ujęciu praktycznym cz. I
Przerwa kawowa
Ultrasonografia zmian ogniskowych piersi w ujęciu praktycznym cz. II
Lunch
Skala BIRADS w ultrasonografii, mammografii, rezonansie
Zajęcia praktyczne
Zakończenie kursu i rozdanie zaświadczeń
Wykładowcy
  dr n. med. Jacek Rogala
  Medyczne: dr n. med, specjalista medycyny nuklearnej. Główne obszary zainteresowania w medycynie: diagnostyka chorób sutka, tarczycy. Członek PTU. Stale prowadzi badania USG, od kilkunastu lat USG w poradniach chorób sutka i tyreologicznych. Staże w Szwajcarii i Niemczech (choroby sutka i medycyna nuklearna).
  dr n. med. Ewa Gorczyca Wiśniewska
  Pracuje w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej CSK MSWiA oraz CMKP w Warszawie, jako z-ca Kierownika Zakładu i Kierownik Pracowni USG. Jako pierwsza w Polsce zastosowała badania USG sutków w diagnostyce klinicznej. W 1986 r obroniła pracę doktorską na ten temat.
  Współautorka pierwszego polskiego podręcznika dla lekarzy z ultrasonografii pod redakcją prof. Jakubowskiego.
  Wieloletni członek redakcji Ultrasonografii Polskiej. Pogłębiała wiedzę ultrasonograficzną na Uniwersytecie Jeffersona w Filadelfii jako stypendystka Sorosa.
  Założyciel i wieloletni członek zarządu Sekcji USG PLTR, obecnie sekretarz.
Warunki uczestnictwa
Termin: 15 lutego 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 990 zł (zw)


Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 25 stycznia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 25 stycznia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ginekolog
Radiolog
Klatka piersiowa
Zakończone wydarzenie