Operacje naprawcze i rekonstrukcyjne ścięgna Achillesa i jego przyczepu piętowego
Praktyczny kurs kadawerowy
Korzyści
 • Kurs skoncentrowany na PRAKTYCE - szkolenie na kadawerach
 • Część praktyczna odbywa się w nowoczesnym laboratorium medycznym, które odzwierciedla warunki panujące na sali operacyjnej
 • Limitowana liczba miejsc - to gwarancja indywidualnego podejścia do potrzeb edukacyjnych Uczestników
 • Stały, bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników i poranna kawa
Wykłady wprowadzające do technik:
• Artroskopowa operacja deformacji Haglunda
• Reinsercja przyczepu piętowego ścięgna Achillesa ( metoda speed bridge)
• Szycie 1/3 środkowej ścięgna Achillesa techniką przezskórną (koniec do końca, mocowanie kotwicami do pięty)
• Rekonstrukcja ścięgna Achillesa techniką ower flap
Lunch
Zajęcia praktyczne na preparatach nieutrwalonych
• Artroskopowa operacja deformacji Haglunda
• Reinsercja przyczepu piętowego ścięgna Achillesa ( metoda speed bridge)
• Szycie 1/3 środkowej ścięgna Achillesa techniką przezskórną (koniec do końca, mocowanie kotwicami do pięty)
• Rekonstrukcja ścięgna Achillesa techniką ower flap
Uroczyste zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Adrian Rymarczyk
  Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1997 roku (wydział lekarski). Od 2005 roku lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii. Reprezentuje 20-letnie doświadczenie w chirurgii kolana, barku, kręgosłupa i stawu skokowego (artroskopie, rekonstrukcje, endoprotezoplastyki stawów), leczeniu urazów sportowych i schorzeń przewlekłych więzadeł, ścięgien.

  W październiku 2014 r. doktor Rymarczyk uzyskał w Strasbourgu dyplom Europejskiego Specjalisty Kręgosłupa, certyfikowany przez SSE (Spine Society of Europe). Jest aktywnym członkiem międzynarodowych towarzystw medycznych – m.in. ISAKOS (Międzynarodowe Towarzystwo Chirurgii Kolana, Artroskopii i Medycyny Sportowej), SSE (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa), STMS (Towarzystwo Nauki i Medycyny w Tenisie Ziemnym), ESSKA (Europejskie Towarzystwo Chirurgii Kolana i Artroskopii).
  Autor ponad 50 publikacji w pismach medycznych (m.in. Spine, European Spine Journal) i prezentacji na zjazdach i konferencjach medycznych, prowadził zajęcia dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Uczestnik staży i stypendiów europejskich (Szwajcaria, Hiszpania, Anglia, Francja, Austria, Szwecja) oraz wielu zagranicznych specjalistycznych kursów i warsztatów.
  lek. Urszula Zdanowicz
  Doświadczona instruktorka kursów kadawerowych, rocznie prowadzi kilkanaście szkoleń.

  Specjalizuje się szczególnie w zabiegach artroskopowych i rekonstrukcyjnych stawu kolanowego i skokowego (rekonstrukcje więzadłowe, naprawa chrząstki, rekonstrukcja łąkotek, osteotomie, protezoplastyka) oraz w rekonstrukcjach tkanek miękkich, min. ścięgna Achillesa.
  Kierownik Naukowa Carolina Medical Center. Członek Faculty McGowan Institute for Regenerative Medicine Uniwersytetu w Pittsburgu, gdzie prowadzi prace badawcze związane z regeneracją tkanek.
  lek. Andrzej Komor
  Znakomity dydaktyk. W pracy klinicznej specjalizuje się w chirurgii stawu skokowego i stopy.

  Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Medycznego, członkiem Europejskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej, Chirurgii Kolana i Artroskopii, Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stawu skokowego i Stopy.
Warunki uczestnictwa
Termin: 3 marca 2022 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

NIŻSZA CENA do 20.01.2022 r. : 2900 zł (zw)
od 21.01.2022 r. : 3300 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 10 lutego 2022 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o. o. .
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 10 lutego 2022 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy

03 marca 2022r. (czwartek):  CEM, Warszawa

NIŻSZA CENA do 20.01.2022 r. : 2900 zł (zw)
od 21.01.2022 r. : 3300 zł (zw)