Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg
Praktyczny kurs na preparatach nieutrwalonych
O szkoleniu
Korzyści
  • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
  • Zdobyte doświadczenie wprost przełoży się na umiejętność wykonywania procedur zabiegowych
  • Doświadczony instruktor odpowie na Twoje pytania i wątpliwości
  • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu
Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur okołokręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii
dr n. med. Piotr Nowakowski
Zasady użycia ultrasonografii w procedurach inwazyjnych.
dr Marek Janiak
Przerwa
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG. Ćwiczenia na preparatach/ćwiczenia na żywych modelach
Lunch
Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG. Ćwiczenia na preparatach/ćwiczenia na żywych modelach
Podsumowanie. Korzyści z zastosowania ultrasonografii w leczeniu bólu przewlekłego.
dr Marek Janiak
Zakończenie kursu
Wykładowcy
    Dr n. med. Piotr Nowakowski
    Kierownik naukowy kursu "Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą usg". Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UCK WUM.
    Dr Marek Janiak
Warunki uczestnictwa
Termin: 18 czerwca 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 1600 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 czerwca 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 czerwca 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Anestezjolog
Kręgosłup - lędźwiowy
Kręgosłup - piersiowy
Kręgosłup - szyjny
Zakończone wydarzenie