Urazy czaszkowo – mózgowe. Kurs praktyczny na preparatach nieutrwalonych.
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Zapraszamy chirurgów ogólnych, neurochirurgów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych obszarem na praktyczny kurs kadawerowy (na preparatach nieutrwalonych) "Urazy czaszkowo – mózgowe".

Program części teoretycznej kursu obejmie zagadnienia dotyczące anatomii, patofizjologii, diagnostyki obrazowej oraz wytycznych dotyczących postępowania z pacjentem po urazie głowy. Część praktyczna kursu zostanie poprowadzona na ludzkich preparatach anatomicznych. Będziecie Państwo mieli wyjątkową okazję do przećwiczenia zabiegów otwarcia czaszki (kraniotomia, trepanacja) wykonywanych w przypadkach pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych.

Zachęcamy do udziału głównie osoby, które w przypadku stanów nagłych muszą wykonać zabieg usunięcia krwiaka wewnątrzczaszkowego, nie mając w swoim miejscu pracy wsparcia neurochirurgów, co jest szczególnie istotne w przypadkach, gdy stan neurologiczny Pacjenta nie pozwala na bezpieczny transportu do najbliższego oddziału neurochirurgii. 

Zapraszamy również do przedstawienia nam listy narzędzi, jakie macie do dyspozycji w Waszym miejscu pracy. Taka wiedza pozwoli nam na przygotowanie części praktycznej kursu dokładnie pod Wasze potrzeby. Pozwoli nam to również podpowiedzieć Państwu jak najlepiej wykorzystać posiadane narzędzia i jak takie operacje przeprowadzić maksymalnie sprawnie i bezpiecznie.


Ćwiczenia praktyczne będą prowadzone na niezmodyfikowanej tkance ludzkiej. Podczas kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania procedur operacyjnych pod okiem doświadczonych chirurgów. Uczestnikom są przyznawane punkty edukacyjne OIL. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zabiegi ćwiczone w CEM prowadzone są na kadawerach, czyli materiale biologicznym fresh frozen. Kadawery są mrożone bezpośrednio po pobraniu od dawcy oraz rozmrażane tuż przed kursem, dzięki czemu wszystkie tkanki zachowują właściwości żywego organizmu, a szkolenie wiernie odtwarza zabieg operacyjny. Wszystkie cadavery używane w czasie szkoleń zostały przebadane, a ich dawcy dobrowolnie przekazali swoje ciała do badań naukowych. Przy jednym preparacie podczas kursu pracuje 2 Uczestników.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Ćwiczenia na preparatach nieutrwalonych, które najlepiej odwzorowują zachowanie tkanki żywej
 • Praca w nowoczesnym laboratorium medycznym
 • Limitowana liczba miejsc gwarantująca indywidualne podejście podczas kursu
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie kursu, omówienie zasad BHP obowiązujących w laboratorium CEM
Anatomia powłok głowy, kości czaszki i struktur wewnątrzczaszkowych pod kątem leczenia urazów
czaszkowo – mózgowych
Rodzaje pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych
• Wstrząśnienie mózgu
• Stłuczenie mózgu
• Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe
• Przewlekły krwiak podtwardówkowy
• Ostry krwiak podtwardówkowy
• Ostry krwiak nadtwardówkowy
• Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
Diagnostyka obrazowa pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych.
Przykłady diagnostyki pourazowych zmian wewnątrzczaszkowych -
• Stłuczenie mózgu
• Pourazowe krwawienie podpajęczynówkowe
• Przewlekły krwiak podtwardówkowy
• Ostry krwiak podtwardówkowy
• Ostry krwiak nadtwardówkowy
• Złamania kości sklepienia i podstawy czaszki
Aktualne wytyczne dotyczące postepowania u pacjentów po urazach czaszkowo – mózgowych
• Postępowanie przedszpitalne
• Postępowanie przedoperacyjne
• Postępowanie pooperacyjne
• Rokowanie Pacjentów po urazach czaszkowo – mózgowych
Przerwa kawowa
Wskazania do leczenia operacyjnego w poszczególnych pourazowych patologiach wewnątrzczaszkowych
Planowanie leczenia operacyjnego
Omówienie kolejnych etapów operacji
a. Ułożenie do operacji
b. Rodzaje cięć skórnych
c. Preparowanie tkanek miękkich
d. Kraniotomia
e. Techniki tamowania krwawienia
f. Nacięcie opony twardej
Lunch
Zajęcia praktyczne w parach

1. preparowanie tkanek miękkich
2. otwory trepanacyjne i kraniotomia
3. nacięcie opony twardej
4. omówienie podstawowych aspektów dotyczących hemostazy
5. techniki przywrócenia ciągłości tkanek
Przerwa kawowa i następnie dalsze preparowanie
Dyskusja
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  dr n. med. Tomasz Dziedzic
  Specjalista neurochirurg. Adiunkt w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.
  lek. Artur Balasa
  Lekarz w trakcie specjalizacji z neurochirurgii. Swoja wiedzę zdobywa i doskonali pracując w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM na Oddziale Neurochirurgii przy ul. Banacha 1A w Warszawie, który jest wiodącym ośrodkiem w tej dziedzinie w kraju. Wykładowca i nauczyciel.
Warunki uczestnictwa
Termin: 6 lutego 2022
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C

Koszt szkolenia: 1900 zł (zw)

Uczestników zachęcamy do przesłania listy narzędzi, które mają do dyspozycji w swoim miejscu pracy i którymi w sytuacjach zagrożenia życia muszą wykonać zabiegi kraniotomii. Ta wiedza pozwoli nam przygotować stanowiska pracy.

Bezpłatny parking dla uczestników szkolenia.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie z punktami edukacyjnymi
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego od likiem "Zapisz się" oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 17 stycznia 2022 lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 17 stycznia 2022 (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Galeria
Chirurg głowy i szyi
Chirurg ogólny
Chirurg onkolog
Interdyscyplinarne
Neurochirurg
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie