Chirurgia okulistyczna i okuloplastyka - zaawansowane warsztaty kadawerowe
Postępowanie w chorobach i urazach gałki ocznej oraz aparatu ochronnego narządu wzroku
O szkoleniu
10 GODZIN PRAKTYCZNYCH ĆWICZEŃ NA KADAWERACH
Ćwiczenia praktyczne będą prowadzone na niezmodyfikowanej tkance ludzkiej. Podczas tego dwudniowego kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonywania procedur operacyjnych. Zabiegi będą wykonywane w laboratorium przy użyciu mikroskopów operacyjnych, przy użyciu narzę-dzi mikrochirurgicznych, pod okiem doświadczonych chirurgów. Uczestnikom są przyznawane punkty edukacyjne OIL. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zabiegi ćwiczone w CEM prowadzone są na materiale biologicznym tzw. fresh frozen. Kadawery są mrożone bezpośrednio po pobraniu oraz rozmrażane tuż przed kursem, dzięki czemu wszystkie tkanki zachowują właściwości żywego organizmu, a szkolenie wiernie odtwarza zabieg operacyjny. Wszystkie cadavery używane w czasie szkoleń zostały przebadane, a ich dawcy dobrowolnie przekazali swoje ciała do badań naukowych. Przy jednym preparacie podczas kursu pracuje 2 Uczestników.

Prowadzący: dr n. med. Radosław Różycki, dr Dominika Białas

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Aż 10 godzin praktycznych ćwiczeń na cadaverach!
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maskymalnie indywidualne podejście podczas kursu
 • Zajęcia praktyczne w noowczenym laboratorium medycznym odzwierciedlającym warunki panujące na sali operacyjnej
Program
Dzień 1
Rejestracja uczestników
Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku kadawerowym, a także zasad korzystania z wyposażenia laboratorium i udostępnianych preparatów anatomicznych.
Wykłady
Techniki zaopatrywania ran. Szwy, igły i narzędzia.

Dr n. med. Radosław Różycki
Postępowanie w przypadkach urazów twardówki i rogówki. Wskazania do keratoplastyki.

Dr Dominika Białas
Choroby aparatu ochronnego narządu wzroku


Dr n. med. Radosław Różycki
Lunch
Warsztaty kadawerowe:
Zaopatrywanie różnych rodzajów ran, techniki zakładania szwów, materiały opatrunkowe
Rany twardówki, rogówki
Przerwa kawowa
Metody zaopatrywania ran powiek. Wycięcie klinowe powieki,
LAZY T, plastyka więzadeł powiekowych, płaty skórne, plastyka „Z”.
Zakończenie I dnia warsztatów
Dzień 2
Wykłady
Choroby narządu łzowego

Dr n. med. Radosław Różycki
Nowotwory powiek

Dr Dominika Białas
Enukleacja, wskazania, algorytmy postępowania

Dr n. med. Radosław Różycki
Przerwa kawowa
Warsztaty kadawerowe:
Prezentacja materiałów wykorzystywanych w chirurgii rekonstrukcyjnej dróg łzowych i aparatu ochronnego oka
Stenoza punktu łzowego, uraz kanalika łzowego, ropień worka łzowego, zespolenie workowo – nosowe (DCR)
Lunch
Usunięcie gałki ocznej z wszczepieniem implantu
Zakończenie kursu z wręczeniem certyfikatów
Wykładowcy
  Dr n. med. Radosław Różycki
  Zainteresowania zawodowe i naukowe dr n. med. Radosława Różyckiego wiążą się z leczeniem operacyjnym zaćmy, chirurgii aparatu ochronnego oka, operacjami rekonstrukcyjnymi dróg łzowych oraz transplantacji rogówki. Samodzielnie przeprowadził ponad 30 000 operacji mikrochirurgicznych. W diagnostyce specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób powierzchni gałki ocznej. Od 2000 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz od 2006 r. członkiem Amerykańskiej Akademii Medycznej. W dorobku naukowym autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.
  Dr Dominika Białas
  W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym schorzeń aparatu ochronnego oka, oczodołu oraz dróg łzowych. Główny obszar zainteresowań stanowi chirurgia onkologiczna oraz rekonstrukcyjna powiek. Jest wykładowcą podczas warsztatów i kursów, autorem i współautorem licznych publikacji oraz doniesień zjazdowych.
Warunki uczestnictwa
Termin: 26-27 lutego 2021 r. (piątek-sobota)
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul.Markowskiej 9), Warszawa
budynek G wejście C
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału: 6000 zł (zw)

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe i lunchowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 12 lutego 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 12 lutego 2021 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12,03-737 Warszawa
Okulista
Głowa i szyja
Zakończone wydarzenie