Techniki operacyjnego leczenia deformacji przodostopia – paluch koślawy, deformacje palców
Praktyczny kurs kadawerowy
O szkoleniu
Omówienie technik operacyjnych:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1
- Osteotomia MT1 typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna

WYKŁADY:
- Anatomia stopy – przypomnienie
- Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia
- Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego
- Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw
- Halux valgus interphalangeus – metody korekcji
- Osteotomia Cottona
- Paluch sztywny
- Metatarsalgia – metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V
- Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji
- Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego

CADAVER LAB - nauka technik operacyjnych ma preparatach:
- Osteotomia bliższa MT1 – zespolenie płytką i śrubami
- Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf
- Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą
- Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina – zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
- Osteotomia Cottona
- Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP
- Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Indywidualnie, pod okiem instruktora przećwiczysz określone procedury
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, omówienie zasad pracy w laboratorium
GRUPA A: Wykłady cz. 1 i omówienie technik operacyjnych

• Anatomia stopy – przypomnienie – A. Mioduszewski
• Ocena kliniczna i radiologiczna przodostopia – A. Komor
• Wskazania i metody operacyjnego leczenia palucha koślawego – A. Komor
• Osteotomia bliższa i dalsza MT1 – technika operacyjna – A Komor
• Osteotomia MT1 typu scarf – za i przeciw – H. Liszka
• Halux valgus interphalangeus – metody korekcji – H. Liszka
• Osteotomia Cottona - H. Liszka


GRUPA B: Cadaver Lab - nauka technik operacyjnych na preparatach

• Osteotomia bliższa MT1 - zespolenie płytką i śrubami – A. Komor
• Osteotomia podgłowowa MT1 lub osteotomia trzonu typu scarf – H. Liszka
• Osteotomia paliczka podstawnego palucha wg Akina - zespolenie śrubą kaniulowaną lub pętlą
• Osteotomia Cottona
GRUPA A: Cadaver Lab
GRUPA B: Wykłady cz. 1
Lunch
GRUPA B: Wykłady cz. 2

• Palce szponiaste i młotkowate – metody korekcji – dr A. Mioduszewski
• Metatarsalgia - metody leczenia deformacji kości śródstopia i palców II-V – U. Zdanowicz
• Paluch sztywny – U. Zdanowicz
• Powikłania operacyjnego leczenia palucha koślawego – dr A. Mioduszewski

GRUPA A: Cadaver Lab - nauka technik operacyjnych na preparatach:

• Osteotomia bliższa i dalsza kości śródstopia II-V – zespolenie śrubą – U. Zdanowicz
• Korekcja palca szponiastego – usztywnienie PIP – A. Mioduszewski
• Procedury na tkankach miękkich – uwolnienie boczne, transpozycja fl/ex, wydłużenie ścięgna
GRUPA A: Wykłady cz. 2
GRUPA B: Cadaver Lab
Dyskusja, omawianie pacjentów przedstawionych przez uczestników kursu
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  lek. Andrzej Komor
  Kierownik naukowy kursu
  dr n. med. Henryk Liszka
  dr n. med. Andrzej Mioduszewski
  lek. Urszula Zdanowicz
Warunki uczestnictwa
Termin: 29 maja 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
budynek G wejście C
Na terenie placówki oferujemy Państwu możliwość skorzystania z parkingu.

Koszt udziału: 2800 zł (zw).

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwę lunchową, certyfikat uczestnictwa.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

W przypadku posiadania vouchera rabatowego prosimy kod vouchera oraz jego wartość wpisać w formularzu zapisu w polu "Wiadomość do Organizatora". Rabaty nie łączą się.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 8 maja 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o..
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 8 maja 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Stopa-staw skokowy

29 maja 2020r. (piątek):  CEM, Warszawa

2800 zł (zw)