Zaawansowany kurs praktyczny dla ortopedów z oceny badań RM stawu ramiennego i łokciowego
Praktyczne warsztaty komputerowe
O szkoleniu
Zaawansowany kurs ten jest skierowany przede wszystkim do ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM stawów.
Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Warsztaty mają charakter skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalny komfort nauki podczas szkolenia
Program
Dzień 1
Powitanie uczestników
Techniczne elementy diagnostyki kończyny górnej
BARK
Wykład, anatomia RM
Warsztaty z anatomii
Przerwa
Patologie stawu ramiennego
Wykład
Ścięgna
Obrąbek + chrząstka
Przerwa
Więzadła
Pozostałe patologie okolicy stawu ramiennego
Obraz pooperacyjny
Lunch
ŁOKIEĆ
Wykład, anatomia RM
Warsztaty z anatomii
Patologie stawu łokciowego
Przerwa
Wykład
Warsztaty - patologie stawu łokciowego
Obraz pooperacyjny
Przerwa
Quiz
Omówienie wątpliwych przypadków z quizu
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Paśnik
  kierownik naukowy
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
  Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center, w którym pracuje od 2012r.
  Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 12 grudnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt szkolenia1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 grudnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 grudnia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Bark
Łokieć
Nadgarstek
Zakończone wydarzenie