Zaawansowany kurs praktyczny dla ortopedów z oceny badań RM stawu ramiennego i łokciowego
Praktyczne warsztaty komputerowe
O szkoleniu
Zaawansowany kurs ten jest skierowany przede wszystkim do ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM stawów.
Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.
Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Warsztaty mają charakter skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalny komfort nauki podczas szkolenia
Program
Dzień 1
Powitanie uczestników
Techniczne elementy diagnostyki kończyny górnej
BARK
Wykład, anatomia RM
Warsztaty z anatomii
Przerwa
Patologie stawu ramiennego
Wykład
Ścięgna
Obrąbek + chrząstka
Przerwa
Więzadła
Pozostałe patologie okolicy stawu ramiennego
Obraz pooperacyjny
Lunch
ŁOKIEĆ
Wykład, anatomia RM
Warsztaty z anatomii
Patologie stawu łokciowego
Przerwa
Wykład
Warsztaty - patologie stawu łokciowego
Obraz pooperacyjny
Przerwa
Quiz
Omówienie wątpliwych przypadków z quizu
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Paśnik
  kierownik naukowy
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
  Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center, w którym pracuje od 2012r.
  Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 12 grudnia 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Cena promocyjna 990 zł (zw) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2020 r.
Właściwa cena 1390 zł (zw) przy zgłoszeniu od 21 listopada 2020 r.

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 1 grudnia 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 1 grudnia 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Bark
Łokieć
Nadgarstek

12 grudnia 2020r. (sobota):  CEM, Warszawa

Cena promocyjna 990 zł (zw) przy zgłoszeniu do 20 listopada 2020 r.
Właściwa cena 1390 zł (zw) przy zgłoszeniu od 21 listopada 2020 r.