Praktyczny kurs dla ortopedów z oceny badań RM stawu kolanowego
Praktyczne warsztaty komputerowe
Kolejny termin szkolenia
27 listopada 2020r. (piątek) dostępny jest na stronie:
LINK
O szkoleniu
Kurs ten jest skierowany przede wszystkim do ortopedów, ale również lekarzy wszystkich innych specjalności wykorzystujących w codziennej praktyce badania RM stawów.

Tematyka kursu obejmuje przedstawienie aspektów technicznych, anatomii prawidłowej, typowe uszkodzenia struktur stawu kolanowego oraz interpretację obrazu pooperacyjnego.

Kurs prowadzony jest głównie w formie warsztatów, z możliwością samodzielnej oceny badań na stanowiskach komputerowych.

Czytaj więcej Czytaj mniej
Korzyści
 • Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne
 • Warsztaty mają charakter skoncentrowany na doskonaleniu praktycznych umiejętności
 • Limitowana ilość miejsc gwarantująca maksymalny komfort nauki podczas szkolenia
Program
Dzień 1
Otwarcie kursu, przywitanie uczestników
Podstawy fizyczne
Podstawy techniczne
Podstawowa analiza obrazów - sekwencje, obrazy, artefakty
Anatomia prawidłowa
Warsztaty - anatomia prawidłowa
Przerwa kawowa
Chrząstka
Warsztaty - chrząstka
Łąkotki
Warsztaty - łąkotka
Więzadła
Warsztaty - więzadła
Lunch
Ścięgna
Warsztaty - ścięgna
Obraz pooperacyjny
Warsztaty - obraz pooperacyjny
Inne, typowe patologie stawu kolanowego
Warsztaty - inne, typowe patologie stawu kolanowego
Przerwa kawowa
Przydatne pomiary ortopedyczne
Warsztaty - przydatne pomiary ortopedyczne
Quiz - samodzielna analiza przypadków
Omówienie wątpliwych przypadków z quizu
Zakończenie kursu
Wykładowcy
  dr n. med. Marcin Paśnik
  kierownik naukowy
  Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, posiada European Diploma in Radiology.
  Kierownik Centrum Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center, w którym pracuje od 2012r.
  Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej narządu ruchu.
Warunki uczestnictwa
Termin: 10 października 2020 r.
Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)
Na terenie placówki jest dostępny parking.

Koszt udziału jednej osoby: 1390 zł (zw)

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w programie, przerwy kawowe, zaświadczenie udziału w kursie.
Warunki udziału: przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faksem lub elektronicznie oraz dokonanie wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia udziału, nie później niż w dniu spotkania.

Potwierdzenie zgłoszenia:
O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.
Ilość miejsc ograniczona.
Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem i/lub faksem zawierającym szczegółowe informacje organizacyjne oraz zasady płatności i numer rachunku bankowego Organizatora. Potwierdzenie prześlemy na około 10 dni roboczych przed terminem spotkania.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z udziału po 19 września 2020 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnego kosztu udziału na podstawie faktury wystawionej przez Centrum Edukacji Medycznej Sp. z o.o.
Rezygnację z udziału należy przesłać w formie mailowej na adres kontakt@cem-med.pl
Anulowanie zgłoszenia potwierdzone zostaje pisemnie przez Organizatora.

Rezygnacja zgłoszona do dnia 19 września 2020 r. (włącznie) nie powoduje obciążeń finansowych. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w spotkaniu prosimy wyznaczyć zastępstwo zgłoszonej osoby.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania do zmian w programie oraz do zmiany miejsca organizacji spotkania.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa
Ortopeda
Kolano
Zakończone wydarzenie